Memoranda padomes iekšējā darba sēde
29.11.2019

27.novembrī notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) iekšējā darba sēde, kurā Memoranda padomes locekļi pārskatīja Memoranda padomes plāna 2019.gadam izpildes progresu, iespējamās Memoranda padomes darbības regulējošo tiesību aktu izmaiņas, kā arī diskutēja par padomes darba plānu turpmākajiem gadiem – gan par iespējamo gada plānu, gan arī par to, kā stiprināt Memoranda padomes kapacitāti.