Memoranda padome tikās ar EESLK pārstāvjiem
08.11.2019

4.novembrī NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās ar pašreizējiem un iepriekšējiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESLK) grupas “Daudzveidība Eiropā” pārstāvjiem, lai pārrunātu viņu darba pieredzi EESLK un gūtu plašāku ieskatu par EESLK darbību, kā arī, lai izprastu nepieciešamību pēc noteiktām kompetencēm darbam EESLK  grupā “Daudzveidība Eiropā”.
Tikšanās laikā tika pārrunātas gan dažādās līdzšinējās pieejas, darbojoties EESLK, lobējot Latvijas un ES sabiedrības intereses, gan arī nodrošinot atgriezenisko saikni ar Latvijas organizācijām un sabiedrības pārstāvjiem. Būtiskākais, par ko vienisprātis bija klātesošie, ir tas, ka jāstiprina informācijas aprite, kam viens no risinājumiem būtu ieviests jaunais Memoranda padomes modelis, kurā paredzēts stiprināt Memoranda padomes sekretariātu un veidot pastāvīgas darba grupas, kuru ietvaros varētu tikt nodrošināta ne tikai informācijas saņemšana no EESLK pārstāvjiem, bet arī viedokļa sniegšana no Latvijas organizācijām.