Memoranda padome diskutē par Ministru noteikumu institūtu
29.05.2020

26.maijā notika ikmēneša NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, kurā Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols informēja par konceptuālo ziņojumu “Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums”. Ministru noteikumi paredz piešķirt ministriem tiesības izdot trešajām personām saistošus normatīvos aktus bez Ministru kabineta locekļu kolektīvas politiskās izšķiršanās, ar nosacījumu, ka parlaments tiem sniedzis tiešu un skaidru pilnvarojumu. Paredzēts, ka ieviešot ministra noteikumu institūtu, samazināsies Ministru kabinetā izskatāmo normatīvo aktu projektu skaits, līdz ar to prognozējams administratīvā sloga samazinājums Valsts kancelejai un Ministru kabinetam. Bet vienlaikus tas ietekmē sabiedrības līdzdalību, ja atsevišķa noteikumu grupa tiks pieņemta ārpus Ministru kabineta sēdēm. 

Sēdē NVO pārstāvji norādīja, ka šādai iecerei saskata vairākus būtiskus riskus:

1) apsveicami, ka tiek meklēti risinājumi, kā uzlabot procesus, bet sabiedrības līdzdalības mehānismiem jābūt nodrošinātiem un, ja ievieš šādu institūtu, sabiedrības līdzdalība ministriju līmenī ir jāuzlabo;
2) nekļūst skaidrs, kā nošķirs tehniskos noteikumus no saturiskajiem – kur un kādi kritēriji, lai tas būtu skaidrs un nepakļauts politiskām iegribām;
3) jau šobrīd ir zema ministriju juridisko pārstāvju kapacitāte, taču šis institūts paredz lielāku slodzi juridiskajiem departamentiem;
4) 
institūts paredz atteikšanos no “4 acu principa”;

5) nav skaidrs, kā jaunie noteikumi iekļausies tiesību aktu hierarhijā, ministru noteikumi nevar būt līdzvērtīgi Ministru kabineta noteikumiem;
6) ideja par vienas minsitrijas jautājumiem ir pretrunā vērojamām tendencēm, ka jautājumi kļūst arvien horizontālāki.

Informējam, ka konceputālo ziņojumu par Ministru noteikumu ieviešanu tiek plānots iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 4.jūnijā, tādēļ aicinām nevalstiskās organizācijas informēt Latvijas Pilsonisko alianse, rakstot uz alianse@nvo.lv, vai konceptuāli piekrītat šādai iecerei, kā arī, vai saredzat riskus, kādi var iestāties turpmāk piešķirot ministriem tiesības izdot trešajām personām saistošus normatīvos aktus bez Ministru kabineta locekļu kolektīvas politiskās izšķiršanās, kas arī nozīmē – bez Valsts sekretāru sanāksmes procedūras. Šeit var iepazīties ar konceptuālo ziņojumu un izziņu, kurā var arī iepazīties ar līdzšinējiem iebildumiem un priekšlikumiem.
Sēdē Valsts kanceleja informēja, ka ir apstiprināta stratēģiskā iniciatīva ”Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”, ko īstenos Valsts kanceleja, sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi. Iniciatīvas ietvaros plānots stiprināt arī Memoranda padomes darbību, nodrošinot darba grupas par nevalstiskajam sektoram būtiskiem jautājumiem, samaksa par nevalstisko organizāciju pārstāvju ekspertīzi un sabiedrisko attiecību aktivitātes. Detalizētāk par aktivitātēm un nevalstisko organizāciju iespēju līdzdarboties.
Nākamā Memoranda padomes sēdes notiks 17.jūnijā, kurā Kultūras ministrija ziņos par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi.