LPA vēršas pie Ministru prezidenta ar aicinājumu pēc iespējas ātrāk uzsākt 2020. gada NVO fonda programmas ieviešanu
13.12.2019

Piektdien, 13.decembrī Latvijas Pilsoniskā alianse nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai, lai vērstu uzmanību Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” (NVO fonds) 2020.gadam ieviešanas problemātikai un rastu risinājumu, kā NVO fonda programma varētu tikt uzsākta pēc iespējas ātrāk.


Līdz ar 2020. gada valsts budžeta pieņemšanu, NVO fonda apjoms 2020.gadā palielināts līdz 1,2 miljoniem eiro, kas ir vēsturiski lielākā summa, tomēr vienlaikus izveidojusies situācija, kad ir apstājies NVO fonda ieviešanas process un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, NVO sektorā radot bažas, vai, kad un kādā apmērā tiks ieviesta NVO fonda programma. LPA vērš uzmanību, ka NVO fonda finansējumam būtu bijis jābūt pieejamam NVO jau no 2020.gada 1.janvāra.


Tā kā SIF varēs virzīties tālāk ar konkursa izsludināšanu tikai pēc līguma noslēgšanas ar KM, NVO sektors šobrīd ir situācijas ķīlnieki, tāpēc aicinājums Ministru prezidentam, ņemot vērā, ka SIF ir MP institucionālā pārraudzībā un SIF Padomē ir MP biroja deleģētā persona, rast risinājumu, kā NVO fonda projektu konkurss varētu tikt izsludināts pēc iespējas ātrāk, to neapgrūtinot ar jauniem un pienācīgi neizdiskutētiem nosacījumiem trīs iemeslu dēļ:


1) NVO sektorā akūti trūkst finansējums un būtiski palielinātais NVO fonda finanšu apjoms, šo problēmu vismaz daļēji varētu risināt;


2) NVO fonds dod atbalstu dažādām pilsoniskām un interešu pārstāvēšanas aktivitātēm, kurām būtu jādarbojas bez pārrāvumiem. Taču, lai gan NVO fonds darbojas jau 4 gadus,  līdz pat šim brīdim nav izstrādāts mehānisms, kurā NVO fonda finansētās aktivitātes var tikt ieviestas jau no janvāra. Pretēji tam - parasti pēc NVO fonda konkursa izsludināšanas tiek atvēlēts mēnesis pieteikuma sagatavošanai, kam seko vairāki mēneši pieteikumu izvērtēšanai, apstiprināšanai un līgumu parakstīšanai, kas praktiski nozīmē to, ka visu šo garo periodu NVO ir jāpriekšfinansē aktivitātes, cerot, ka to pieteikumi uzvarēs konkursu un šie līdzekļi tiks atlīdzināti. Kas arī nozīmē to, ka jo ilgāk netiek izsludināti konkursi, jo mazāk NVO var atļauties apmeklēt valdības darba grupas, Saeimas komisiju sēdes, sagatavot pētījumus, u.tml., jo tām nav brīvu līdzekļu, ar ko šīs aktivitātes priekšfinansēt;


3) NVO fonda programmas nosacījumi ir tādi, ka visām aktivitātēm ir jābeidzas oktobra beigās, kas nozīmē, ka jo vēlāk tiek izsludināts projektu pieteikumu konkurss, jo mazāk NVO ir iespēja ar NVO fonda finansējumu īstenot aktivitātes. Piemēram, pagājušajā gadā, NVO uzzināja konkursa rezultātus aprīļa beigās, maijā vai jūnija sākumā varēja saņemt finansējumu, augustā bija jāiesniedz projekta starpatskaite un oktobra beigās bija jāpabeidz NVO fonda finansētās aktivitātes. Ja esošā situācija netiks risināta, paredzams, ka 2020.gadā būs tik pat nelabvēlīgs vai pat nelabvēlīgāks scenārijs NVO sektoram.


LPA, pārstāvot biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, patiesi cer uz iespēju atjaunot kvalitatīvu un konstruktīvu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, un rast kompromisa risinājumu, lai jau 2020.gada sākuma NVO fonda finansējums nonāktu NVO sektorā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā, un sasniegtu politikas plānošanas dokumentos noteiktos rezultātus, kas ir sabiedrības un publiskās pārvaldes interesēs.


Plašāk ar vēstules saturu un tās pielikumiem var iepazīties šeit.