Alianse sniegusi atzinumu par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam projektu
15.05.2020

Ņemot vērā šī brīža ārkārtējo situāciju, kas liek pārskatīt un veikt korekcijas arī Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam (NAP2027) projektā, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 11. maijā iesniegusi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai atkārtotu atzinumu par NAP2027 projektu un NAP2027 indikatīvo investīciju projektu kopumu.

LPA atzinīgi vērtē Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādāto NAP2027 projektu, tomēr aicina veikt redakcionālus labojumus, lai saglabātu sākotnējo ieceri NAP2027 fokusā izvirzīt cilvēku, kam savukārt ir būtiski noteikt ambiciozus mērķus arī attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu. Rosinām NAP2027 iekļaut politisku apņemšanos veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku, kas ietver arī pilsoniskās un politiskās līdzdalības, pilsoniskās izglītības un sabiedrības izpratnes par demokrātiskiem procesiem valstī, brīvprātīgā darba, filantropijas un citu svarīgu demokrātisku un sociālu kopumu veicināšanu.

Nepieciešamību pēc šādu politikas nostiprināšanu apliecina arī Covid-19 krīze, kuras seku mazināšanā aktīvu līdzdalību ir uzņēmusies pilsoniskā sabiedrība, tai skaitā dažādas brīvprātīgo kustības.

LPA atzinumā aicina Saeimas deputātus, ievērojot Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām noteikto, NAP2027 iezīmēt pilsonisko sabiedrību kā vienu no Latvijas valsts prioritātēm.

Aktīva, stipra un zinoša pilsoniskā sabiedrība nav tikai demokrātiskas valsts viens no stūrakmeņiem, bet ir arī nacionālās drošības jautājums. Tādēļ Nacionālajā drošības koncepcijā kā viena no Latvijas prioritātēm apdraudējuma novēršanai, noteikta nepieciešamība īstenot pasākumus un radīt atbilstošus apstākļus, kas veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos valstī. Lai turpmākajos 7 gados mērķtiecīgi tiktu strādāts pie aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanas, Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja veikt vairākus labojumus un precizējumus NAP2027 projektā. Visas organizācijas, kas vēl vēlas iesniegt savu atzinumus par NAP27, to var izdarīt līdz pirmdienas, 18. maija plkst. 17.00. Plašāk ar izveidoto atzinumu iespējams iepazīties šeit.