LPA izvērtējusi pašvaldību tīmekļu vietnēs atrodamo informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām
29.05.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse izvērtējusi pašvaldību tīmekļu vietnes, pievēršot uzmanību, vai tajās tiek norādīta informācija par sabiedrības līdzdalību, pašvaldību teritorijās darbojošām nevalstiskajām organizācijām, sabiedrības pārstāvju iesaisti starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs un informācija par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Izpētes laikā tika vērtēts, cik viegli, vai gluži otrādi - sarežģīti ir iespējams atrast pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļu “Sabiedrības līdzdalība”, un kāds ir informācijas saturs, kas publicēts šajā sadaļā. Tika arī skatīts, vai citā tīmekļa vietnes sadaļā atrodama informācija, kas attiecināma uz sabiedrības līdzdalību, un vai ir norādīta informācija par konkrētās pašvaldības aktīvajām nevalstiskajām organizācijām.
Izpētes gaitā tika secināts, ka pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” nav 50 pašvaldībām no 119. Lielākoties pašvaldību tīmekļa vietnēs informācija, kura būtu jānorāda sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā to nosaka MK noteikumi, ir fragmentēti publicēta dažādās mājaslapas sadaļās, kā arī informācija nav intuitīvi atrodama, nav vienoti principi informācijas izklāstā, trūkst vienkāršas un saprotamas informācijas par līdzdalības iespējām pašvaldībā, lai biedrība vai nodibinājums pašvaldībā spētu veiksmīgi līdzdarboties un iesaistīties tās darbā, nav vadlīnijas kā to izdarīt.
Uzslavējami ir Burtnieku, Dobeles, Dundagas, Krimuldas, Mārupes, Saulkrastu un Valmieras novadu pilsētas tīmekļa vietnes, kur ir informācijas sadaļas par sabiedrības līdzdalību, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem un konsultatīvajām institūcijām. Savukārt Durbes, Ērgļu un Ikšķiles novada tīmekļa vietnēs netika atrasta informācija, kuras atainošanas obligātumu nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Izpētes noslēguma LPA izvirza 3 būtiskus priekšlikumus uzlabojumiem:

1) pašvaldībām ir nepieciešamas vadlīnijas ar vienotiem principiem, kādai informācijai ir jābūt publicētai katrā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Nevalstiskās organizācijas”, kā arī šo sadaļu izvietojums pašvaldības tīmekļa vietnēs (pirmajā skata logā vai pakārtoti zem citām sadaļām).
2) informācijas apjomam pašvaldību tīmekļu vietnēm jābūt izvietotam pēc vienotiem principiem (standartizēti), līdzīgi kā ir valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs. Jāņem vērā, ka valsts pārvaldes iestādes Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvarā pāriet uz vienota dizaina izskata tīmekļa vietnēm.
3) nepieciešams rast risinājumu, kā veicināt Ministru kabineta noteikumu ievērošanu pašvaldību tīmekļu vietnēs, kā arī veikt regulāru tīmekļa vietņu monitoringu.

Ar pilnu izpētes dokumentu būs iespēja iepazīties jūnija sākumā.