LPA biedru saimei pievienojusies Latvijas Mednieku savienība!
29.05.2020

Darām zināmu, ka LPA padomes sēdē, kas notika 22. maijā , padome lēma par jauna biedra uzņemšanu, un tagad mūsu biedru lokam pievienojusies arī Latvijas Mednieku savienība!
Vieni no galvenajiem Latvijas Mednieku savienības noteiktajiem mērķiem ir: vienot medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;  veicināt Latvijas dabas un vides aizsardzību - dabas resursu un vides kvalitātes ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu Latvijas sabiedrībai un Latvijas medniekiem; piedalīties medību nozari ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās; sabiedrības izglītošana, tajā skaitā bērnu un jauniešu izglītošana saistībā ar dabas un vides aizsardzību, kā arī medniecību;  palīdzības sniegšana valstij ārkārtas situācijās - epizootiju apkarošanā.
Plašāk ar Latvijas Mednieku savienības darbību var iepazīties šeit.  Šobrīd LPA apvieno 129 biedrus, par kuriem vairāk var uzzināt šeit