LPA aicinājusi atlases procedūrās ievērot labas pārvaldības principus
22.05.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) 11. maijā Ministru kabinetam nosūtījusi atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”. LPA atzinumā vērsa Ministru kabineta uzmanību uz labas pārvaldības principiem, un Latvijas pārstāvju sastāvu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) atlasi rīkot, balstoties uz taisnīgām procedūrām un pamatotiem kritērijiem, atklātu konkursu veidā, lai Latvijas pārstāvji atbilstu izvirzītajām prasībām un nodrošinātu iespējami plašāku interešu grupu pārstāvniecību Briselē.
Tādēļ LPA aicina:

1. pārskatīt, kāda pārstāvniecība tiek nodrošināta visās trīs grupās: Darba devēju, Darba ņēmēju un Dažādu interešu grupā. Šobrīd Darba devēju grupā (I grupa) un Darba ņēmēju (II grupa) Latviju pārstāv sociālie partneri, tomēr, pēc būtības pārstāvniecību varētu nodrošināt arī citas nevalstiskās organizācijas. Kā, piemēram, I grupā būtu nepieciešams nodrošināt lauksaimniecības jomas pārstāvis un uzņēmēju interešu pārstāvis.
2. neiekļaut Ministru kabineta noteikumos 4.punktu “Ārpus konkursa kvalificējas pretendenti, kuri ievēlēti kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupu prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji, biroja locekļi)”, kas būtu pretrunā labas pārvaldības, taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju principiem.

Tikai daļēji ņemot vērā LPA iebildumus, Ministru kabinets 2020. gada 19. maija sēdē pieņēma Ministru kabineta noteikumus  “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”.