Līdz 12.jūlijam ir iespēja nominēt kandidātus Balvai Cilvēka izaugsmei
03.07.2020

Covid-19 radītās krīzes laiks izgaismojis neskaitāmas iniciatīvas – labos darbus, sniedzot atbalstu tiem, kas nonākuši grūtībās krīzes dēļ, kas izpaužas kā sociālo pakalpojumu sniegšana, brīvprātīgais darbs, ziedojumi, dažādas uzņēmumu sociālās atbildīgas aktivitātes un citādas formas atbalsts. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā vēlas šiem varoņiem pateikties, pasniedzot balvu “Cilvēka izaugsmei”. 

Konkursa mērķis ir izcelt šo lielisko cilvēku, organizāciju un uzņēmumu paveikto sabiedrības labā, godināt labo iniciatīvu veicējus un sniegt iedvesmu, pozitīvu piemēru. Tomēr šogad organizatori vēlas izcelt tās iniciatīvas, kas ir īstenotas, lai pārvarētu krīzi un sniegtu atbalstu tiem, kas nonākuši grūtībās. Aicinām Latvijas iedzīvotājus izvirzīt pretendentus (privātpersonas, organizācijas, uzņēmumus) balvai “Cilvēka izaugsmei”, kas ļaus izskanēt pateicības vārdiem plašāk un skaļāk. 

Aicinām balvas pretendentus nominēt četrās kategorijās:

Par sociālo atbildību - par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.

Par izcilu ieguldījumu izglītībā - par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.

Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā - par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.

Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē - par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Pieteikums balvu konkursam iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot anketu līdz 2020. gada 12. jūlijam, iekļaujot informāciju par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu. Vairāk informācijas var atrast šeit