Latvijas ziņojums par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību 2018.gadā
04.10.2019

Amerikas Savienoto Valstu starptautiskās attīstības aģentūra (United States Agency for International Development (USAID)) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi jau 14.gadu, apkopojot ekspertu viedokļus, gada laika spilgtākos notikumus pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī analizējot citu ziņojumu rezultātus, izstrādājusi Latvijas ziņojumu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.
Pilsoniskās sabiedrības indekss nosaka nevalstisko organizāciju darbības un darbības vides stāvokli konkrētajā valstī, un šie situācijas apraksti par katru valsti ļauj vairāku gadu garumā konstatēt NVO sektora attīstības progresu vai regresu tādas tēmas kā:  NVO ilgtspēja, tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, sektora infrastruktūra, publiskais tēls. Kopumā NVO ilgtspēja 2018. gadā ir palikusi nemainīga, apliecinot, ka pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja pastāv. Tomēr kopš 2016.gada finanšu ilgtspēja turpina pasliktināties, ko ietekmējusi gan nodokļu politikas reforma, gan arī citu finanšu avotu samazināšanās. Savukārt interešu aizstāvības spējas 2018.gadā ir uzlabojušās – kā norādīja eksperti, NVO un to darbinieki kļuvuši profesionālāki savās interešu aizstāvības aktivitātēs. Tai pat laikā publiskais tēls, neskatoties uz faktu, ka arvien vairāk cilvēku apzinās pilsoniskās sabiedrības nozīmīgumu un lomu sabiedrībā, pēdējos gados tiek bojāts. Nereti izskan politiķu un augstu amatpersonu negatīva retorika saistībā ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.
Iepazīties ar ziņojumu latviešu (https://nvo.lv/uploads/20191004174705667.pdf) un angļu (https://nvo.lv/uploads/201910041745409456.pdf) valodās, kā arī ar kopējo Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu (https://nvo.lv/uploads/201910041747406956.pdf)