LPA 2019. gadā paveiktais
19.12.2019

INTEREŠU PĀRSTĀVĪBA

Sniedzām 50+ atzinumus; apmeklējām 250+ sanāksmes; veidojām pārstāvniecību 11 konsultatīvajās padomēs; 5 pārstāvniecības starptautiskajos tīklos; noslēdzām 3 sadarbības līgumus.

LPA uzņēmās virsvadību: pašvaldību referenduma likuma, SIF un SLO likumprojekta virzība; atalgojums NVO par darbu konsultatīvās padomēs; panāca 3 reizes lielāku finansējumu NVO fondam u.c;

LPA pārstāv NVO intereses lokālā līmenī: RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos; Nacionālā līmenī: NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome; KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome; NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja; Pastāvīgais NVO pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmēs; NVO dialoga platforma imigrantu integrācijas jomā; NIPSIPP īstenošanas uzraudzības padome; NEPLP SKP; “Dažādību veicināšana Uzraudzības padome”; ES līmenī: Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālais lokālais punkts.

LPA līdzdarbojas starptautiskos tīklos: ALDA, CIVICUS, AGNA, European Civic Forum, Baltijas jūras reģiona NVO tīkls. 

Noslēgusi sadarbības līgumus ar: LTRK, Manabalss.lv, Eiropas Komisiju par Team Europe.


PĒTNIECĪBA

Izstrādājām 5 pārskatus: Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss; Starptautiskās prakses pilsoniskās sabiedrības atbalstam, Sabiedrības līdzdalības portrets, Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte, finanses, 2019, Deputāti nevalstiskajā sektorā. 


PUBLICITĀTE

Izveidojām 51 ziņu lapu; 12 finanšu ziņas; 25 CAL news ziņas; 18 preses relīzes; ieguvām 2500+ ziņu abonementus; 4300+ sekotājus sociālajos tīklos; piedalījāmies 9 ārvalstu pasākumos, kur popularizējām Latvijas NVO, pasniedzām 8 apbalvojumus.

Ziņu lapas saņēmēju portrets: NVO pārstāvji, aktīvisti, valsts, biznesa un mediju pārstāvji, ārvalstu diplomāti u.c.

CAL news saņēmēji: iknedēļas ziņas angļu valodā, ko saņēma starptautiskās organizācijas, diplomātiskie korpusi Latvijā, ārvalstu tirdzniecības kameras un investor.

Informatīvā sadarbība: ar LVportāls

Publicitāte: ziņu aģentūrā LETA, Diena. Portālos: LVportāls, lsm.lv, Tvnet.lv, Satori.lv. Nacionālajos medijos: LTV1 ziņu izlaidumos, LR1 un LR4 raidījumos Pēcpusdiena, Labrīt, Krustpunktā, Baltcom radio Radio NABA, Latvijas avīze, reģionālajā TV Re:TV, u.c. Reģionālajos medijos: Tukuma neatkarīgās ziņas, Rīgas Apriņķu avīze, Talsu Vēstis, Rēzeknes vēstis, u.c. Pašvaldības portālos: Liepaja.lv, Kandavas novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, u.c.

Pasniegtie apbalvojumi: sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un AmCham, balvas Cilvēka izaugsmei 4 kategorijās “Par sociālo atbildību”, “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”, “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā” un “Par ieguldījumu Latvijas nākotnē”.


KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

Sniedzām 200+ konsultācijas NVO jautājumos; ieguvām finansējumu NVO - 8,5 milj.euro EEZ/NOR finanšu instruments; 1,2 milj. euro NVO fonds; izveidojām 7 videomateriālus par Baltijas jūras reģiona foruma norisi, mācību video “Pilsoniski aktīvs pilsonis”, Balvas Cilvēka izaugsmei apbalvošanas ceremonijas un četru laureātu video.


LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA

Organizējām 5 diskusijas (1 publiskā diskusija Rīgā, 5 diskusijas reģionos: Olainē, Kandavā, Liepājā, Cēsīs); 8 koordinējošās tikšanās ar NVO līderiem (tēmas: Saeimas komisiju un NVO sadarbība, NVO finanšu riski, SLO, NVO sektora publiskais tēls, ētika, laba pārvaldība, pašregulējums, klasifikācija, NAP, esošie un gaidāmie izaicinājumi NVO); izveidojām 1 digitālo e- risinājumu - Demokrātijas aplikācija - Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms. (L.P.A.)


APMĀCĪBAS

Sadarbībā ar Providus nodrošinājām 8 apmācības NVO kapacitātes stiprināšanai par to, kā veiksmīgi aizstāvēt intereses Saeimā un MK, kā noorganizēt pasākumus un protesta pasākumus; 1 e-apmācība - sadarbībā ar partneriem no Īrijas, Skotijas, Igaunijas un Somijas radījām e-mācību platformu nevalstiskajam sektoram par tādām jomām, kā pārvaldība, riska menedžments, finanšu menedžments, komunikācija, ziedojumu piesaiste.


PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA

9 gados pilsoniskās izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros izglītojām 16 000+ jauniešus; valsts aizsardzības mācības ietvaros par pilsonisko līdzdalību 2019 izglītojām 870+ skolēnus, 51 skolā, 66 klasēs. Kopumā 2019 gadā apciemojām: 2500+ skolēnus; 100+ skolas; 160+ klases, pēc kurām jaunieši veica 30+ iniciatīvas. 


PUBLISKIE PASĀKUMI

Organizējām Baltijas jūras reģiona NVO forumu; līdzorganizējām Saeimas un NVO forumu, Memoranda padomes konferenci; Uzstājāmies sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja”, sarunu festivālā “LAMPA”.


NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI  2019

> Radīta jauna vizuālā identitāte – stilizēts “A” burts, kas simbolizē gan “Aliansi”, gan A kā pirmo burtu sarakstā jeb līderi, gan vizualizē jumta organizācijas būtību. Alianses jaunajai grafiskajai identitātei izvēlēti karaliski violetie un stabilitāti raksturojošie pelēkie toņi;

> Izveidota jauna mājas lapa www.nvo.lv;

> Baltijas jūras reģiona NVO forums Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomes ietvaros: 3 dienas, 160 pilsoniskās sabiedrības organizāciju, valsts iestāžu, mediju, privātā sektora un starptautisko organizāciju pārstāvji no 11 Baltijas jūras reģiona, un 9 citām valstīm, 28 lektori, 10 darba grupas, 2 paneļdiskusijas;

> Pieņemts Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss;

> LPA direktore ievēlēta par European Civic Forum Padomes locekli.


PAR MUMS:

BIEDRI -  apvienojam 131 LPA biedrorganizācijas, kas kopumā sastāda aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas; 

PADOME - aktīvi 7 Padomes locekļi, ar ekspertīzi NVO darbības un attīstības, reģionālās attīstības, stratēģiskās plānošanas, finanšu piesaistes, organizācijas menedžmenta, juridiskajos un publiskās pārvaldes jautājumos;

BIROJS – nodarbināti 7 darbinieki (5 pilna laika, 2 ārpakalpojuma), īstenoti 10 projekti, sagatavoti 24 projektu pieteikumi.