Latvijas Pilsoniskajai aliansei būs būt – par nākošajiem 15!
24.01.2020

Piektdiena, 17. janvāris, Latvijas Pilsoniskajai aliansei bija īpaša diena, jo tika atzīmēta alianses pastāvēšanas 15 gadu jubileja - tieši pirms 15 gadiem LR Uzņēmumu reģistrā, Biedrību un nodibinājumu reģistrā tika ierakstīta biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. Tomēr par īsto alianses dzimšanas dienu tiek uzskatīts 2004.gada 14. decembris, kad 27 nevalstiskās organizācijas un 12 fiziskas personas sapulcē vienojās par jumta organizācijas dibināšanu, kura uzņemsies vispārējas rūpes par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, lai biedrības un nodibinājumi, kā arī iedzīvotāji var līdzdarboties demokrātiskos procesos valstī, tai skaitā lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sniegt tādus pakalpojumus, ko valsts viena nevar nodrošināt.


Kā no pirmās dienas, tā šodien, mūsu misija ir palikusi nemainīga: pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Tādā virzienā turpinām arī strādāt!


Ja kādu iemeslu dēļ jums nebija iespēja būt klātesošiem alianses dzimšanas dienas svinībās, vēlamies sniegt nelielu ieskatu LPA direktores Kristīnes Zonbergas svētku uzrunā viesiem:
“Paldies par to, ka atbalstiet Latvijas Pilsoniskās alianses misiju ar savu ieguldījumu - esot mūsu biedri, padomes locekļi, darbinieki, un sadarbības partneri no publiskās pārvaldes, biznesa un diplomātiskā sektora. Tas, kas šodienas viesus svinībās vieno, ir sabiedrisks labums. Neskatoties uz to, vai kāds no mums ir NVO, valsts amatpersona, politiķis vai biznesa vai diplomātiskā sektora pārstāvis, mums visiem rūp Latvija, tās cilvēki un demokrātija.


Sadarbībā mēs esam spējuši sasniegt daudz, ar ko Latvija var lepoties, tai skaitā, radot daudz un dažādus sabiedrības līdzdalības mehānismus un atvērtu publisko pārvaldi - par to citviet pasaulē mūs apskauž. Taču ikvienā jomā ir jāaug, arī demokrātijas praksēs, ko arī nemitīgi pieprasa sabiedrība, tādējādi radot spiedienu uz amatpersonām un politiķiem par modernākas, efektīvākas un atvērtākas pārvaldes radīšanu. Un tādēļ dažreiz rodas sajūta, ka pilsoniskā sabiedrība un publiskā pārvalde ir ierakumu pretējās pusēs, bet tajos brīžos ir vērts sev atgādināt, ka patiesībā mūs vieno viena lieta – tā ir demokrātijas stiprināšana Latvijā, tikai mēs katrs to darām no savām pozīcijām un ar atšķirīgām metodēm.


Ļoti spilgti pēdējos gados iezīmējas pilsoniskās sabiedrības izaugsme – iedzīvotāji un NVO prasa jēgpilnu līdzdalību, tiem nepietiek tikai ar iespēju piedalīties procesos, bet tiek prasīts rezultāts un atgriezeniskā saikne, kas liecina par pieaugošo pilsonisko atbildību.  NVO sniegtie pakalpojumi kļūst arvien inovatīvāki, unikālāki un konkurētspējīgāki - NVO darbinieki ir profesionāļi savās jomās un sniedz neaizstājamu ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem. Arī pats sektors arvien biežāk runā par labas pārvaldības principiem – atklātību, ētiku nevalstiskajās organizācijās, kas ir arī sektora brieduma pazīme.
Tas arī prasa no alianses darīt visu iespējamo un pat dažreiz neiespējamo vai kā minimums, uz robežas ar neiespējamo, lai šiem cilvēkiem nevalstiskajā sektorā, kurus vada misijas apziņa palīdzēt līdzcilvēkiem un valsts izaugsmei kopumā, ir iespēja to darīt. Tas, nenoliedzami, uzliek milzīgu atbildību aliansei, it īpaši birojam, kas ikdienā rūpējas par nevalstiskā sektora labsajūtu, mēģina noturēt konstruktīvu dialogu ar publisko pārvaldi pat karstākos brīžos, un pilda biedru un padomes lemtos uzdevumus. Es varu apliecināt, ka mēs uzdotos pienākumus un piešķirto uzticības kredītu uztveram ar milzu atbildību, un esam daļa no šiem misijas cilvēkiem ar sapni par stipru, aktīvu un zinošu pilsonisko sabiedrību. Paldies manai komandai, ka esat piekritušas būt daļa no šiem procesiem un esat mans atbalsta punkts katru dienu.


Kad saņēmām sveicienus uz 15. dzimšanas dienu pagājušā decembrī, aizdomājos, kā būtu, ja tolaik šie aktīvisti nebūtu skatījušies tālredzīgi un nodibinājuši Latvijas Pilsonisko aliansi. Jo darba un izaicinājumi vēl joprojām mums netrūkst un ambīciju, ko vēl sasniegt, arī nemazinās. Tāpēc paldies jums par šo drosmīgo ideju. Dibinātāju vidū bija arī Rasma Pīpiķe, kas ilglaicīgi vadīja aliansi. Arī alianses ilggadējs padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš daudz paveicis LPA darbības stiprināšanā. Lai gan abi iepriekš minētie alianses aktīvisti nevarēja ierasties uz svinībām, viesiem bija iespēja noskatīties viņu video sveicienus.”


Pateicamies par katru jauko vārdu, sveicienu, par ikvienu viesi, kas varēja būt klātesošs un izbaudīt šo vakaru kopā ar mums! Paldies mūsu biedriem, draugiem, atbalstītājiem! Liels prieks par vakara gaitā saņemtajiem rakstiskiem apsveikumiem no Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces, kuru mums svinīgi nodeva alianses biedrs, atbalstītājs un Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins: https://nvo.lv/uploads/202001241733002219.pdf.Tāpat esam pateicīgi par rakstisku apsveikumu no Latvijas Republikas Tieslietu ministra Jāņa Bordāna un Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jura Juraša: https://nvo.lv/uploads/202001241733372240.pdf Ļoti novērtējam arī personīgi pasniegto Latvijas Republikas Kultūras ministra Naura Puntuļa pateicību Latvijas Pilsoniskajai aliansei par nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā: https://nvo.lv/uploads/202001241734091914.pdf – mēs esam jau atraduši visiem šiem apsveikumiem īpašu vietu birojā. 

Alianses svētku viesībās bija liels prieks satikt arī mūsu ilggadējos draugus un atbalstītājus – no Ārlietu ministrijas (personīgi - parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņai – Lukašēvicu), Valsts Kancelejas, ASV un Norvēģijas Karalistes vēstniecībām, Sabiedrības integrācijas fonda, Frīdriha Eberta fonda, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Jaunsardzes centra, Microsoft, Swedbank, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta.
Diemžēl visi mūsu biedri, draugi, atbalstītāji uz svinībām nevarēja ierasties, bet liels paldies arī jums par ieguldījumu un atbalstu Latvijas Pilsoniskās alianses darbības un mērķu stiprināšanā.
Paldies, ka kopā mums izdevās piedzīvot patiesi skaistu vakaru! Lai turpmākie 15 gadi mums vēl veiksmīgāki un uzvarām pilni!


Vakara gaitā tika radīti brīnišķīgi foto, kurus iespējams apskatīt šeit. Viesiem bija iespēja arī nofotografēties mūsu foto stūrītī, šīs bildes iespējams apskatīt šeit.