Latvijai lejupslīde 2019. gada korupcijas uztveres indeksā
24.01.2020

2019. gada Korupcijas uztveres indeksā Latvija ir saņēmusi 56 punktus no 100 un ierindojas 44. vietā starp 180 pasaules valstīm un teritorijām. Latvija indeksā saņēmusi par 2 punktiem mazāk nekā 2018. gadā. Rezultāti parāda stagnāciju centienos mazināt korupciju – pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir pakāpusies indeksā tikai par vienu punktu.
Korupcijas uztveres indeksu ik gadu publicē starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International un tas ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa indikators, kas balstās 13 dažādu pētījumu rezultātos. Indeksā valstīm tiek piešķirti punkti skalā no 0 līdz 100, kur 0 nozīmē, ka valstī ir augsta korupcijas uztvere, bet 100, ka korupcijas uztvere ir zema. Latvijas vieta Korupcijas uztveres indeksā pasliktinājusies arī attiecībā pret pārējām Baltijas valstīm. Lietuva (60 punkti) un Igaunija (74) šogad abas pakāpušās par vienu punktu.
Latvijas stagnējošā tendence ir pilnīgi pretēja valdības uzstādītajam mērķim panākt, ka 2022. gada indeksā Latvijai būs labākie rādītāji starp Baltijas valstīm. Lai panāktu progresu, Sabiedrība par atklātību - Delna aicina valdību un Saeimu 2020. gadā ieviest starptautiskās rekomendācijas Latvijai un stiprināt politisko godprātību, kā arī turpināt pilnveidot tiesu sistēmas efektivitāti un publisko iepirkumu pārvaldību, iesaistot sabiedrību iepirkumu uzraudzībā. Vairāk par korupcijas uztveres indeksu iespējams uzzināt šeit.