Latvija noslēgusi prezidentūru Ieroču tirdzniecības nolīgumā
06.09.2019

30. augustā Ženēvā, Šveicē, noslēdzās Ieroču tirdzniecības nolīguma (Arms Trade Treaty – ATT) ikgadējā nedēļas plenārsēde. Prezidentūra ATT veicināja Latvijas starptautisko atpazīstamību starptautiskās drošības politikas jautājumos un deva būtisku Latvijas ieguldījumu konvencionālo ieroču eksporta kontrolē.
Plenārsēdes gaitā dalībvalstu valdību pārstāvji un nevalstiskā sektora eksperti apsprieda Ieroču tirdzniecības nolīguma efektīvāku un plašāku iedzīvināšanu, kā arī dalībvalstu pienākumus, ko tās uzņēmušās, pievienojoties nolīgumam. Pēc Latvijas prezidējošās valsts ATT pienākumus ir uzsākusi pildīt Argentīna. Nākamā ATT plenārsēde Šveicē norisināsies 2020. gadā no 17. līdz 21. augustam. Latvija uz gadu pildīs ATT viceprezidenta pienākumus. Uzzināt plašāk.