Latvijā jāuzlabo korupcijas novēršanai svarīgu valsts pārvaldes datu pieejamība
29.11.2019

Delnas publicētā pētījuma “Atvērtie dati un politiskā godprātība Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā” rezultāti liecina, ka:

 Tikai 1 no 5 korupcijas novēršanai svarīgām valsts pārvaldes datu bāzēm Latvijā ir pieejama atvērto datu formātā - to iespējams lejupielādēt mašīnlasāmā formātā.
 Sabiedrībā ir pieprasījums pēc datiem lielākā apjomā un ir potenciāls efektīvai datu atkal izmantošanai:

* tikai 1 no 10 respondentiem ir apmierināts ar valsts pārvaldes datu pieejamību;
* 4 no 10 respondentiem uzskata, ka ir pieredzējuši datu lietotāji.

 Atvērtās pārvaldības partnerībai līdz šim ir bijusi minimāla ietekme uz datu atvēršanu. Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts institūcijām un pilsoniskās sabiedrības partneriem šobrīd izstrādā ceturto Atvērtās pārvaldības partnerības plānu. Delna tajā aicina iestrādāt ambiciozu apņemšanos atvērt korupcijas novēršanai svarīgās datu kopas.

Pārējos pētījuma secinājumus lasiet Delnas mājas lapā