Kultūras ministrija aicina piedalīties izvērtējumā un izteikt viedokli par sabiedrības integrācijas procesiem
30.08.2019

Kultūras ministrija šobrīd veic Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012. – 2018. gadam ietekmes izvērtējumu.
Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku informāciju Kultūras ministrijas uzdevumā SIA “Oxford Research Baltics” ir izstrādāta aptaujas anketa. Aptauja ir anonīma, un sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Jūsu izteiktais viedoklis palīdzēs izstrādāt rekomendācijas nākamā perioda politikas plānošanas dokumentam.
Anketā izmantoto terminu skaidrojumu avots ir Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam. Aptauja būs atvērta līdz 10.septembrim šeit.
Anketas aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm. Pateicamies par Jūsu ieguldījumu!