Konferencē meklē risinājumus sabiedrības un valsts pārvaldes sadarbības stiprināšanai
29.11.2019

Piektdien, 22. novembrī, notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes konference “Uzticēšanās solis”. Konferences laikā tika meklēti risinājumi sadarbības uzlabošanai starp valsts pārvaldi un nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā, īpašu uzmanību pievēršot ētikai, labai pārvaldībai, nevalstisko organizāciju pašregulācijai.
Tāpat tika diskutēts par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu, stiprinot priekšrocības, ko saņem nevalstiskās organizācijas, un vienlaikus nodrošinot pārskatāmu organizācijām piešķirto valsts līdzekļu izlietojumu.
Kā konferences atklāšanas daļā norādīja Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece Kristīne Zonberga: “Neatkarīgi no tā, kas ir iesaistītās puses, uzticēšanās priekšnosacījumi ir atklātība, godīgums un cieņa. (..) NVO ikdienā veic nozīmīgu darbu un fundamentālu ieguldījumu demokrātijas un labklājības celšanā, kas ir iemesls, kādēļ nereti publiskās pārvaldes pielietotā retorika, vispārinot konstatētos atsevišķos gadījumus un metot ēnu uz visu sektoru, īpaši sāpīgi tiek uztverta.  Tādēļ tik būtiska ir cieņpilna komunikācija. Tas viennozīmīgi attiecas arī uz nevalstisko sektoru. Tāpat NVO atbildība ir nodrošināt atklātību, godīgumu un labu pārvaldību to darbībā. Šeit ir veikta izvēle un sperts pirmais solis, un pēc vairāku gadu diskusijām šogad ticis apstiprināts Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, ar mērķi veicināt NVO atbildību un godprātību, vienlaikus vairojot uzticēšanos nevalstiskajam sektoram.”
Ja jums nebija iespēja piedalīties konferencē klātienē vai atkārtoti vēlaties noskatīties diskusijas, vai arī apskatīt prezentācijas, visi materiāli ir pieejami šeit.