Konference jauniešiem "Atrodi sevī dzīvesspēka resursu"
30.08.2019

13. septembrī norisināsies konference "Atrodi sevī dzīvesspēka resursu!" Forum Cinemas, 13.janvāra iela 8, Rīgā. Konferences pirmajā daļā tiks diskutēts par aktuālajām jauniešu vajadzībām un inovatīvām metodēm darbā ar jauniešiem Latvijā un ārvalstu praksē. Otrajā daļā - darbnīcas vadīs paši jaunieši, kuri ikdienā ir saskārušies ar dažādām problēmām.
Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” jau vairāk nekā 10 gadus sniedz atbalstu jauniešiem, kas piedzīvojuši dažādas grūtības. Ir uzkrāta pieredze, izveidojies redzējums par iespējām darbā ar jauniešiem, taču vēl aktuālāka ir kļuvusi vajadzība ļaut jauniešiem pašiem paust savu viedokli.
Konferences dalībnieki: dažādu jomu speciālisti (pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, jaunatnes darbinieki u.c.), kuri ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem.
Pieteikšanās konferencei pa telefonu: 20334111 vai e-pastu.
Konference tiek īstenota programmas „NVO fonds” finansētā projekta „Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem” ietvaros.