Izveidota starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai
01.11.2019

31.oktobrī Latvijas platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) un Izglītības iniciatīvu centra (IIC) organizēja Starpnozaru koalīcijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai dibināšanas pasākumu. Koalīcijas mērķis ir atbalstīt Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu stratēģijās, politikās un aktivitātēs lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Ilgtermiņa uzdevumi:

> Interešu aizstāvības koordinēšana, veicinot sistēmisku starpnozaru politikas risinājumu ieviešanu.

> Efektīvu sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošana, sekmējot starpnozaru sadarbību, nacionālo un starptautisko resursu piesaisti.

> IAM ieviešanas uzraudzība un monitorings.

> Latvijas IAM prakses popularizēšana starptautiskā līmenī.

Pasākumā piedalījās valsts pārvaldes, biznesa sektora un nevalstiskā sektora pārstāvji, tai skaitā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.