Izsludināts konkurss uz EESLK grupas “Daudzveidīgā Eiropa” Latvijas pārstāvju vietām
22.05.2020

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju pārstāvji izsludina konkursu uz Latvijas pārstāvju vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā”.
Konkursa ietvaros tiks atlasīti trīs pārstāvji dalībai komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā”.
Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 19. maija noteikumiem Nr.302 “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”.
Savu pretendentu dalībai konkursā varēs izvirzīt nevalstiska organizācija, kura:

• ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;
• darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;
• darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
• darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
• ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīborganizācija;
• nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
• ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai.

Plašāku informāciju par pieteikšanos iespējams atrast šeit.