Iznācis 13.12.2019. NVO ziņu izdevums
13.12.2019

"Nesēdi Tumsā" ir lielākais nedēļas ziņu izdevums, kas apkopo informāciju par interešu aizstāvību, pilsonisko sabiedrību, kā arī pasākumiem, projektu konkursiem un citām aktualitātēm NVO sektorā.


Jaunākajā ziņu izdevumā uzzināsiet par šiem un citiem tematiem:

* LPA vēršas pie Ministru prezidenta ar aicinājumu pēc iespējas ātrāk uzsākt 2020. gada NVO fonda  programmas ieviešanu;
* Saeimas komisijā diskutē par NAP2027 prioritāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”;
* ES Pamattiesību aģentūras rekomendācijas politikas veidotājiem.
Ar jaunāko ziņu izdevumu aicinām iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/201912131723076147.pdf