Iznācis 11.10.2019 ziņu izdevuma
11.10.2019

Jaunākajā nedēļas ziņu izdevumā "Nesēdi Tumsā" ir apskatīti šādi jautājumi:

+ Pilsoniskās sabiedrības Ilgtspēja Latvijā vēl arvien izaicinājumu priekšā
+ Notikusi Alianses Mediju un Sabiedriskā pasūtījuma darba grupas sēde
+ Sācies diskusiju cikls par saliedētu sabiedrību


Ziņu izdevums pieejams šeit: https://nvo.lv/uploads/20191011170113520.pdf