Ir izsludināts pirmais AIF projektu konkurss vairākgadu projektiem!
29.05.2020

Sākot ar šodienu, 29. maiju, līdz pat 29. jūlija plkst. 14:00, Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas  ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus pirmajā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā. Tas ir konkurss biedrību un nodibinājumu vairākgadu projektu īstenošanai demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā. Konkursā var piedalīties jebkura organizācija, kura jau darbojas šajās jomās un kurai ir ilgtermiņa redzējums, kā ar savu projektu veicināt demokrātijas kultūras un cilvēktiesību stiprināšanu.
Tā kā šī konkursa fokuss vērsts uz projektiem, kuriem ir ilgtermiņa ietekme, arī aktivitāšu īstenošanas periods ir no diviem līdz pat četriem gadiem ar maksimālo piešķīruma summu 105 000 eiro. Organizācijas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas tiek aicinātas rūpīgi iepazīties ar Stratēģisko projektu konkursa nolikumu latviešu, krievu vai angļu valodā. Projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz tikai latviešu valodā.
Ja organizācijas mērķi neatbilst šī ilgtermiņā konkursa nosacījumiem, rosinām izpētīt nākamā AIF projektu konkursa nolikumu. Tas ir Rīcības projektu konkurss steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai periodā no 2 līdz 12 mēnešiem ar atbalstu vienam projektam līdz 10 000 eiro. Šis projektu konkurss tiks izsludināts jau 19. jūnijā.
Plašāk par izsludināto projektu konkursu ir iespējams uzzināt šeit.