Iespējams iepazīties ar AIF Stratēģisko projektu konkursa nolikumu
15.05.2020

Nolikumā sniegta informācija par atbilstīgajiem projektu iesniedzējiem un to partneriem, atbalstāmo aktivitāšu ietvariem, kā arī doti to piemēri, skaidrotas attiecināmās izmaksas un kopējie finanšu piešķiršanas nosacījumi.

No brīža, kad maijā tiks izsludināts projektu konkurss un sākta projektu pieņemšana tiešsaistes sistēmā, projektus varēs gatavot 2 mēnešus. Papildus punkti tiks piešķirti, ja projektā paredzētas kopīgas aktivitātes ar sadarbības partneriem no AIF donorvalstīm – Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. 

Stratēģisko projektu konkursā finansējumu varēs saņemt projektiem ar stratēģisku ietekmi līdz pat 4 gadu darbības termiņam. Atbalsta apjoms - līdz 105 000 eiro katram projektam. Konkursā varēs piedalīties Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kam ir:

stratēģisks redzējums par savas darbības jomu un pienesumu pozitīvām izmaiņām,

caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra,

vismaz 3 gadu pieredze

un vismaz 20 000 eiro vidējais apgrozījums pēdējos 3 gados.

Plašāku informāciju iespējams atrast šeit.