Olainē, Kandavā un Rīgā norisināsies iedzīvotāju diskusijas par saliedētas sabiedrības veidošanu
13.09.2019

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā oktobrī organizēs iedzīvotāju diskusijas trīs Rīgas reģiona pilsētās - 10.oktobrī - Olainē, 17.oktobrī  - Kandavā un 24.oktobrī - Rīgā, lai kopīgi izvērtētu līdzšinējo saliedētības politiku un piedāvātu idejas saliedētākas sabiedrības veidošanai turpmākajos gados.
Kultūras ministrija ir sākusi politikas plānošanas dokumentu izstrādi – Saliedētības politikas pamatnostādnes- , kas pamatā noteiks, kāda būs sabiedrības saliedētības politika Latvijā turpmākajos 7 gados. Svarīgi, lai šāda veida dokumenti tiktu izstrādāti iekļaujošā procesā, balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm, turklāt procesā iesaistot iedzīvotājus, kas reprezentē sabiedrības portreta dažādību, tai skaitā, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tāpat svarīgi, lai apspriešanas procesu vismaz daļēji organizētu sabiedriskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības jomas eksperti, kuriem rūp izstrādājamo dokumentu kvalitāte un iekļaujošs process.
Tādēļ aicinām Rīgas reģiona iedzīvotājus piedalīties šajās diskusijās, kur mērķis ir atrast jaunas idejas/pieejas sabiedrības saliedēšanai un palīdzēt tapt Saliedētības politikas pamatnostādnēm. Reģionālās diskusijas tiks rīkotas darba dienu vakarpusē: no plkst.18.00-21.00. Arī citos reģionos tiks rīkotas diskusijas, par kuru norisi būs atbildīgi reģionālie NVO resursu centri.
Aicinām iedzīvotāju diskusijām pieteikties šeit. Par konkrētu norises vietu un citu papildus informāciju informēsim tuvākajā laikā.