ES institūcijas padarīja iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību
03.07.2020

Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” informē, ka 2020. gada 22. jūnijā Eiropas Savienības institūcijas panāca vienošanos par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības mehānisma ieviešanu visās dalībvalstīs, kas padara iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību. Jāmin, gan, ka šo vienošanos būs nepieciešams apstiprināt Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Padomē. Plašāk par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības mehānisma darbību var uzzināt šeit.