Eiropas lauku balss Eiropas nākotnei
15.05.2020

Šobrīd mums vēl svarīgāk kā līdz šim būt solidāriem un izturīgiem. Mums jāmainās un jāapzinās jaunā realitāte, un šajos apstākļos izšķiroša nozīmība ir vietējo kopienu attīstīšanai, sekmējot līdzsvarotu attīstību visur Eiropā, spējot atbalstīt pārmaiņu procesā arī lauku telpu, un mēs atkal kļūtu spēcīgāki un tādējādi brīvi.

Latvijas Lauku forums aicina iepazīties ar “Eiropas LEADER tīkls lauku attīstībai – ELARD”  biedru kopīgi izstrādāto pozīcijas dokumentu “Eiropas lauku balss Eiropas nākotnei” (angļu val.), kurā ELARD biedri dalās ar LEADER / SVVA priekšrocībām un to, kā šīs stiprās puses var izmantot atveseļošanās posmā. Ar dokumenta saturu iespējams iepazīties šeit.