E-apmācību prezentācijas pasākums notiks 15.septembrī
03.07.2020

26.jūnijā tikās projekta “SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector”  partneri, lai pārrunātu projekta virzību. Tikšanās laikā tika analizēti divu fokugrupu sniegtās atgriezeniskās saites un aizpildīto anketu dati. Partneri vienojās, ka līdz jūlija beigām noslīpēs e-apmācību moduļus, lai jau augustā varētu tos nodot lietošanā ikvienam interesentam. Tāpat sadarbības partneri vienojās, ka visās partnervalstīs notiks platformas prezentācijas pasākums 2020. gada 15.septembrī. Detalizētāka informācija par pasākumu vēl sekos.

Atgādinām, ka kopš 2018. gada seši partneri - The Wheel, Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán, Sivis Study Centre un Arengukoostöö Ümarlaud –AKÜ ir apvienojušies, lai izveidot e-apmācību rīku NVO sektoram. 


uploaded pictureuploaded pictureŠis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru  viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas.