Dzīvnieku brīvība meklē kažokzvēru kampaņas koordinatoru
13.03.2020

Dzīvnieku biedrība šobrīd meklē komunikablu, gudru un neatlaidīgu aktīvistu pastāvīgam, atalgotam darbam kampaņas koordinatora lomā. Kampaņas koordinatora galvenais fokuss ir dzīvnieku aizstāvības kustības veidošana, iesaistot un ikdienā nodarbinot pēc iespējas plašāku brīvprātīgo aktīvistu loku cīņā pret kažokādu industriju.
Darbinieka galvenajos darba pienākumos ietilpst: dažādu ar dzīvnieku aizsardzību saistītu akciju, piketu, tiešsaistes aktivitāšu un publisku pasākumu plānošana, organizēšana un īstenošana; profesionāla ikdienas komunikācija (telefoniski, rakstiski, klātienē) ar kampaņā iesaistītajām pusēm – biedrības biedriem un aktīvistiem, citām nevalstiskajām organizācijām, influenceriem, medijiem, politiķiem u.c.; saziņa un sadarbība ar aktīvistiem visā pasaulē koalīcijas “Fur Free Alliance” ietvaros. Plašāku informāciju var vakanci iespējams iegūt šeit.