Drīzumā SCOPE e-apmācības platforma būs pieejama testa režīmā
25.10.2019

Seši partneri The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija) ir apvienojušies sadarbības projektā SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector  - trešā sektora prasmju atpazīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionāla izglītība.

Projekta mērķis ir nodrošināt e-apmācības programmas izstrādāšanu nevalstiskajam sektoram. Mērķa sasniegšanai projekta partneri izvirzīja mērķi - izstrādāt tiešsaistes mācību saturu un izveidot modernu e-apmācības platformu, lai nodrošinātu, ka apmācība ir pieejama ikvienam un visur. Pēc izmēģinājuma posma, SCOPE platforma būs brīvi pieeja ikvienam interesentam, lai apgūtu pamatiemaņas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Projekta pirmajā posmā partneri izstrādāja e-apmācību saturu, kas aptvers šādas tēmas: organizācijas pārvaldība; līdzekļu piesaiste; komunikācija; finanšu pamati un risks.

Drīz visās projektā iesaistītajās valstīs organizācijas tiks aicinātas testēt e-apmācību platformas izmēģinājuma versiju. Mērķauditorija ir mazās nevalstiskās organizācijas ar ne vairāk kā 5 darbiniekiem (tomēr visi lietotāji ir laipni aicināti). Šī būs lieliska iespēja pārbaudīt un uzlabot e-apmācības platformu sešās dažādās valstīs un uzzināt vairāk par pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Svarīgi, ka pēc e-apmācības moduļa pabeigšanas būs iespēja nopelnīt digitālās nozīmītes. Nozīmītes parādīs lietotāju apgūtās prasmes un kompetences atbilstoši EQT, ECTS, ESCO standartiem. Ar nozīmītēm būs iespējams dalīties LinkedIn un Facebook un citos sociālajos plašsaziņas līdzekļos, lai izceltu e-apmācību iespējas un individuālās prasmes.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un ne Komisija, ne Nacionālā aģentūra nevar būt atbildīga par jebkādu tajā izmantotās informācijas izmantošanu.