Biedru telpā Latvijas Samariešu apvienība
13.09.2019

uploaded picture

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.

"Biedru telpas" viesis – biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors Andris Bērziņš.

Latvijas Samariešu apvienība
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir „Palīdzēt dzīvot".
Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kurā ir nodarbināti vairāk nekā 800 algotu darbinieku un darbojas vairāk nekā 300 brīvprātīgo. Samariešu apvienība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. Biedrība piedāvā daudzus sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību vai darba devēju līdzdalību, gan arī individuāli.
Latvijas Samariešu apvienība ir biedrs vienā no lielākajām pasaules palīdzības organizācijām -"Samaritan International", kas var lepoties ar izcilu kompetenci sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā. Starptautiskajā samariešu organizācijā, kas apvieno samariešu apvienības no citām valstīm, ir vairāk nekā trīs miljoni biedru, 130 tūkstoši brīvprātīgo un ap 30 tūkstošiem algotu darbinieku.


Kāds impulss Jūs pamudināja izveidot Latvijas Samariešu apvienību?
90.gadu sākums Latvijā bija straujš pagrieziena punkts it visā un tajā laikā mēs - jauni cilvēki, pilni enerģijas un jaunu ideju - vēlējāmies mainīt pasauli. Redzot dažādas nepilnības esošajā sistēmā, kas bija mantota no Padomju savienības, mēs saskatījām jaunas pieejas un risinājumus, kas palīdzētu cilvēkiem efektīvāk. Līdz ar Samariešu apvienības izveidošanu sākās arī nebeidzams pārmaiņu un attīstības process, kuru veicina mūsu vēlme pilnveidoties, darboties, domāt un palīdzēt. Un – joprojām mainīt pasauli, padarot to labāku!
 

uploaded picture
Mobilās aprūpes komplekss, 2017. gads

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Latvijas Samariešu apvienība vienmēr ir bijusi aktīva, uz praktisku rīcību un rezultātiem orientēta organizācija – mēs esam radoši, veidojam un ieviešam tādus palīdzības risinājumus, kas ne tikai palīdz, bet ir arī efektīvi gan rezultātos, gan izmaksās. Tie ir dažādi risinājumi, lai dodu iespēju senioriem iespējami ilgi dzīvot un ar cieņu novecot savās mājās, jauniem cilvēkiem iegūt jaunas zināšanas, vai palīdzētu “atsperties” un sākt dzīvi no jauna. Tikko septembra sākumā atklājām jaunu pakalpojumu Valmierā – Sociālo pakalpojumu centru, kurā apvienoti vairāki sociālie pakalpojumi – grupu dzīvoklis, naktspatversme un atskurbtuve. Savukārt septembra nogalē notiks publisks ikgadējs pasākums Rīgā, lai aicinātu cilvēkus aizdomāties par Pirmās palīdzības zināšanu nepieciešamību ikvienam. Šis pasākums tiek rīkots ik gadu sadarbībā ar citām Samariešu organizācijām citās valstīs. Šajā vasarā mūsu Starptautiskais Samariešu organizāciju tīkls kļuva par vienu valsti bagātāks – tagad mums ir pievienojusies arī Melnkalne, un kopā “Samaritan International” tīklā esam jau 20 valstis. Tas ļauj efektīvāk īstenot dažādus apjomīgākus projektus un iegūt plašāku pieredzi un zināšanas sociālajā jomā. Tāpat šobrīd aktīvi gatavojamies rudens labdarības akcijai RIMI veikalos, kad ikviens var būt daļa no laba darba – palīdzēt sakomplektēt pārtikas pakas, kas pēcāk tiek nogādātas trūkumā nonākušām ģimenēm ar bērniem un senioriem.


Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
Laika griezumā noteikti varam iezīmēt vairākus būtiskus pagrieziena punktus. Kā pirmo zīmīgāko varu minēt 1993. gadu, kad mainījām pieeju pirmās palīdzības apmācībām Latvijā. Toreiz, attīstoties brīvajam tirgum, Pirmās palīdzības mācības bija Latvijas Samariešu apvienības pirmais pakalpojums un mēs vairs nebijām tikai humānās palīdzības sadalītājs, bet pakalpojumu sniedzējs sabiedrībai. Šis pakalpojums deva pirmos līdzekļus, kurus tālāk ieguldīt sociālo pakalpojumu attīstībā.
Noteikti jāpiemin arī laika posms no 1995. līdz 1997. gadam, kad izveidojām un atvērtām Sociālās aprūpes centru "Pārdaugava", kas Latvijā bija pirmais šāda apjoma sociālais pakalpojums, kas paredzēja regulāru sadarbību starp pašvaldību un NVO. Savukārt 2003.-2004.gadā ar ES fondu atbalstu sākām darbu, lai mainītu aprūpes mājās pakalpojuma sistēmu Latvijā, radītu jaunus pakalpojumus, tika izveidots pakalpojums Drošības poga, lai seniori savās mājās varētu justies vēl drošāk. Šobrīd Latvijā Drošības pogas pakalpojumu izmanto jau vairāki tūkstoši senioru.
Savukārt 2008. gadā krīzes rezultātā, kas ļoti ietekmēja Latvijas iedzīvotājus, tika izveidota Pārtikas banka "Paēdušai Latvijai". Līdz ar to labdarība un brīvprātīgais darbs kļuva strukturēti un organizēti -ne vairs gadījuma rakstura.

 uploaded picture
Samariešu reģionālās brigādes apmeklējums

Zīmīgs notikums bija pakalpojuma “Samariešu atbalsts mājās” izveidošana 2014. gadā (sākotnēji kā projekts, kas vēlāk pārtapa par jau stabilu pakalpojumu un Samariešu apvienības struktūrvienību), kad ar projekta finansējuma palīdzību sākām izvērst darbību ārpus Rīgas - ne tikai epizodiski, bet ļoti plašā apjomā kļuvām par sadarbības partneri pašvaldībām Latvijā. Un var teikt, ka ar šo darbības izvēršanu mēs kļuvām par Latvijas mēroga organizāciju - ne vairs tikai Rīgā, bet daudzos Latvijas novados. “Samariešu atbalsts mājās” risinājums 2015.gadā saskaņā ar Eiropas Komisijas atzinumu bija viens no 10 labākajiem inovatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem Eiropā, konkurējot ar 1408 projektiem no 40 valstīm. Un ne velti! Jo, ja cilvēka patstāvīgā dzīvesvieta ir laukos, tad tas nedrīkst būt kā sods vai pazemojums. Ja aka ir pagalmā, vai „sirsniņas māja” aiz stūra, bet spēka vairs nav tik daudz, tad tikai tamdēļ tam nevajadzētu būt iemeslam, lai pārceltos uz aprūpes centru vai turpinātu cīņu viens pats savā lauku viensētā. Tāpēc tika izveidots šis pakalpojums, lai pilnu aprūpes centra servisu aizvestu pie cilvēka mājās, nevis “izrautu” cilvēku no viņa ierastās vides un aizvestu prom uz aprūpes centru. Šo gadu laikā uz Latviju ir braukušas delegācijas no Slovākijas, Vācijas, Francijas un citām Eiropas valstīm un pat no Ķīnas, lai smeltos pieredzi un uzzinātu par šo pakalpojumu detalizētāk.
Un šobrīd strādājam pie tā, lai nākamais gads būtu vēl viens svarīgs pagrieziena punkts mūsu darbībā. Gada vidū plānojam atklāt jauno Multifunkcionālo sociālo pakalpojumu centru, kas arī mainīs līdzšinējās pieejas un risinājumus.

Kādus sabiedrības procesus ar savu darbu organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Lai sabiedrība apzinātos, ka tikai no katra personiskās līdzdalības ir atkarīgs tas, kādā valstī mēs dzīvojam. Mēs varam palīdzēt viens otram. Palīdzība var būt kaimiņu palīdzības līmenī un palīdzība var būt mērķtiecīga jau augstākā un strukturētā līmenī – iesaistoties Samariešu apvienībā un palīdzot citiem jau lielākā apjomā.

Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?
NVO ir organizēta un aktīva sabiedrība. Tas ir formāts, kādā aktīvie cilvēki var apvienot savus spēkus, lai varētu kopīgi mainīt pasauli sev apkārt.

Vai Jums ir kāda svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?
Vajag saskatīt problēmas, vajag meklēt un domāt risinājumus, būt atbildīgiem pret to, kas notiek mums apkārt. Un, ja kaut kas mums apkārt nenotiek tā kā mēs to vēlamies, tad vajag uzdot sev jautājumu: "Ko es pats esmu darījis, lai būtu citādāk?".


Lasi interviju pdf formā: https://nvo.lv/uploads/201909131444302172.pdf