Biedru telpā - Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
08.11.2019

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.


"Biedru telpas" viesis – Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova.


Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijauploaded picture

Attīstoties tirgus ekonomikai Latvijā, izveidojās jauna sabiedriska kustība – patērētāju tiesību aizsardzība. Asociācijas darbība tika uzsākta ar Ziemeļu Ministru Padomes (Nordic Council of Ministers) piešķirto finansiālo atbalstu. Pirms 20 gadiem Latvijā esošās nevalstiskās patērētāju organizācijas apvienojās un izveidoja Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju (LPIAA), lai attīstītu nevalstisko patērētāju kustību un koordinētu patērētāju aizsardzības sabiedrisko organizāciju tīklu Latvijā. Asociācija ar tās plašo patērētāju organizāciju tīklu visā Latvijā var godam pārstāvēt patērētāju tiesību aizsardzības sabiedrisko sektoru.


Kāds impulss Jūs pamudināja dibināt Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju?

Pēc Valsts neatkarības atgūšanas, viena no prioritātēm bija patērētāju aizsardzība. Jau 1992.gadā tika dibinātas pirmās patērētāju aizsardzības sabiedriskās organizācijas. 1999.gadā, pēc Eiropas komisijas ierosinājuma, desmit reģionālās nodaļas dibināja Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, kas aptvēra visu valsti. Apvienošana bija nepieciešama, lai pārstāvētu patērētājus sarunā gan ar valdības pārstāvjiem, gan Eiropas Savienību.

uploaded picture
“Consumer law ready” apmācības Alūksnē 2019. gada 18.septembrī

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?

Asociācijas ikdienas darbs ir ļoti intensīvs un ļoti atbildīgs. Asociācijas biedri aktīvi piedalās Eiropas Savienības struktūrās. Izglītojam un informējam Latvijas patērētājus un uzņēmējus par viņa tiesībam un aizsardzības likumdošanas jautājumiem. Konsultāciju punktos - Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Cēsīs, Gulbenē, Daugavpilī un Rēzeknē - konsultējam patērētāju un uzklausām viņu sūdzības. Alternatīvā strīdu izskatīšanas komisijā risinām strīdus, kas radušies starp starp patērētāju un uzņēmēju. Un, protams, arī pārstāvam patērētājus tiesā.
Vēl iesaistāmies nacionālos un Eiropas Savienības stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšanā tādās kā Nacionālais attīstības plāns, Nacionālais klimata un enerģētikas plāns u.tml., kā arī iesaistāmies starptautiskās aktivitātēs un tīklos, tādos kā ANEC, BEUC, EESK, EK patērētāju tīkls, ECC Net u.tml.


uploaded picture uploaded picture  
PIAA Cēsu pilsētas svētkos 2019                                            PIAA Jēkabpils pilsētas svētkos 2019


Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
Varu minēt trīs būtiskākos notikumus: Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, Jaunatnes iesaistīšana asociācijas darbā un pievienošanās Eiropas Komisijas patērētāju tīklam.


Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Noteikti asociācija ar savu darbu vēlas celt patērētāju kultūras un izglītības līmeni valstī.


Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?
Lai aizsargātu savas tiesības.


Interviju ar  Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes priekšsēdētāju Teklu Žabovu lasiet arī šeit: https://nvo.lv/uploads/201911080957207873.pdf