Biedru telpā – Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai
06.09.2019

uploaded pictureAlianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”."Biedru telpas" viesis – Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai viceprezidente ārlietās Aleksandra Aleksejeva.


Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai
Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai ir pilntiesīgs Young European Federalists juridiskais biedrs kopš 1999.gada. Ar dažādu pasākumu palīdzību JEF vairo jauniešu izpratni par vienotu Eiropu un tās vērtībām, iestājas par Eiropas Savienības paplašināšanu, par nepieciešamību izstrādāt rakstītu Eiropas konstitūciju, veikt dažādas institucionālās reformas Eiropas Savienībā un padarīt to tuvāku, vieglāk sasniedzamu un izprotamāku visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Kāds impulss Jūs pamudināja izveidot Klubu “Māja”?
“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” stāsts sākas ar Inesi Voiku, kura 1992.gadā ar Latvijas Universitātes Ekoloģiskā kluba starpniecību uzzināja par žurnālu „Das Haus – La Maison – The House”. Politiskais un intelektuālais klimats tobrīd Eiropā un pasaulē ir vēl pārsātināts ar sajūtām par Berlīnes mūra krišanu, Austrumeiropas brīvību un demokrātiju un Aukstā kara beigām. Tādēļ nav pārsteidzoši, ka šis žurnāls, kas uzrunāja Inesi un vēlāk bija galvenais – un, iespējams, vienīgais - iemesls Kluba „Māja” radīšanai, bija vācu izcelsmes, vērsts uz Eiropas apvienošanos, brīvību, Vāciju apvienošanos.
 

uploaded picture
Diskusija “BALSOT vai BASTOT?” ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātiem 2019. gada maijā, kas tika īstenota sadarbībā ar Valmieras Jauniešu domi

1994. gada vidū radās doma, ka, lai gan aizbraukt uz žurnāla konferencēm ir forši, vēl aizraujošāk būtu šo ceļojošo konferenci organizēt tepat Latvijā. Ātri tika secināts, ka lai organizētu  pasākumu, nepieciešams izveidot bankas kontu, noformēt statusu. Un, lai dibinātu nevalstisko organizāciju, vajag 10 cilvēkus un organizācijas statūtus. Tā noformējās neliela savstarpēji pazīstamu draugu grupa, kuriem interesēja Eiropas un demokrātijas idejas plašā, filozofiskā ievirzē.           

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Šobrīd vislielākā uzmanība organizācijā tiek pievērsta Eiropas klubu programmas īstenošanai, kopsapulces organizēšanai un ārlietu sektoram, tas ir, ANO Jauniešu delegātu programmai un Jauno Eiropas Federālistu semināriem. Protams, būtisks aspekts kopš šīs vasaras ir divu brīvprātīgo no Vācijas un Turcijas uzņemšana, nodrošinot tiem pēc iespējas pozitīvāku gūto pieredzi Latvijā.
 

uploaded picture
Klubs “Māja” rīkotā nometne jauniešiem “ES un demokrātija” 2019. gada augustā

Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
Pavisam noteikti katras jaunās valdes ievēlēšana ir kārtējais pagrieziena punkts organizācijas attīstībā. Katram valdes loceklim ir savs organizācijas darbības redzējums, tāpēc cilvēku maiņa vienmēr ir liels ieguvums jebkurā organizācijas darbības jomā.
Neskatoties uz valdes locekļu un viedokļu rotāciju, kā arī seniem pagātnes notikumiem, kurus jau sen varētu pielīdzināt leģendām, mūsu organizācijas darbībā ir bijuši trīs svarīgi pagrieziena punkti  pēdējā gada laikā. Būtisks pagrieziena punkts bija lielās organizācijas statusa iegūšana, apliecinot 300 biedru esamību, kas pavēra skatu uz pavisam cita līmeņa NVO darbību, kā arī sniedza jaunas iespējas. Par svarīgu uzskatu arī atgriešanos starptautiskajā dimensijā, ne vien realizējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programmas ieviešanu Latvijā, Klubs “Māja” biedrei Kristiānai Plātei piedaloties ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā Ņujorkā 2019. gada jūlijā un aizstāvot Latvijas jauniešu intereses, bet arī atjaunojot sadarbību ar Jaunajiem Eiropas Federālistiem (JEF), kas ļauj mums gūt priekšstatu par citu Eiropas Savienības valstu jauniešu vērtībām.

 uploaded picture
Kristiāna Plāte ar citu valstu ANO Jauniešu delegātiem ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā 2019. gada jūlijā

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Nevarētu teikt, ka ir kādi konkrēti procesi, kurus mēs vēlētos mainīt. Pati to definētu kā vēlmi mainīt sabiedrības, precīzāk, jauniešu attieksmi pret notiekošo. Viens no mūsu mērķiem ir informēt jaunatni par Eiropas Savienībā notiekošo, tās institūcijām, vērtībām un sniegtajām iespējām, kā arī radīt iespēju tās izmantot. Bieži vien ir svarīgi ne vien parādīt, ka Eiropas Savienības esamībā tiešām ir jēga, bet arī pārliecināt tajā. Svarīgākais darbā ar jauniešiem ir radīt viņos vēlmi iesaistīties un pilnveidoties, kas ir vienīgais ceļš uz patiesi augstiem sasniegumiem jebkurā jomā.
 

uploaded picture
JEF federālā komiteja Londonā 2019. gada martā


Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?
Viena no aktuālākajām problēmām jauniešu vidū ir nevalstisko organizāciju svarīguma noliegšana vai neizprašana. Šī iemesla dēļ svarīgāk ir nevis iesaistīties, bet gan apzināties to devumu. Jauniešiem nevalstiskās organizācijas sniedz daudz iespēju, sākot ar apmaiņas braucieniem, aizraujošām diskusijām un nometnēm, līdz pat zināšanu konkrētās jomās paplašināšanai un jaunu kontaktu iegūšanai.

Vai Jums ir kāda cita svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?
Lai arī cik banāli tas varētu skanēt - brīžos, kuros viss jūk un brūk, nezaudēt nedz cerību, nedz motivāciju, kā arī iedvesmoties no visniecīgākajiem notikumiem, personām un apstākļiem apkārt, jo mēs paši veidojam mūsu nākotni, izglītojot sabiedrību.

Interviju vari lasīt arī šeit: https://nvo.lv/uploads/20190906132418477.pdf