Biedru telpā - fonds "Plecs"
22.05.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām.

“Biedru telpā” -   fonds PLECS, fonda vadītāja Inga Oliņa.


uploaded picturePLECS ir kustība, kura strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā. Sniedzot vecākiem atbalstu un nepieciešamās zināšanas bērnu emocionālajā audzināšanā, mēs vēlamies investēt sabiedrībā, kļūstot emocionāli veselāka, pilnvērtīgāka, kritiski spriestspējīgāka un atvērtāka valsts.  Vairāk par fonda darbību iespējams uzzināt www.plecs.lv


Kāds impulss pamudināja fondu PLECS kļūt par alianses biedru?
Savas darbības laikā mēs, fonds PLECS, esam neskaitāmas reizes pārliecinājušies, ka viens nav spēlētājs - paliekošu rezultātu iespējams sasniegt tikai kopīgiem spēkiem, apvienojoties dažādiem spēkiem, kurus vieno galvenais: līdzīga vērtību sistēma.
Mēs savā kolektīvā apvienojam dažādu nozaru speciālistus, kuriem ir atšķirīga pieredze, un tas ļauj uz mūsu kolektīvajiem mērķiem paskatīties daudz plašāk, inovatīvāk un uz rezultātu orientētāk. Ar līdzīgu attieksmi raugāmies uz NVO vidi - tai ir jāmainās un jākļūst par vēl lielāku un drosmīgāku partneri valsts pārvaldei, radot jaunas pieejas, veidojot domnīcas un risinājumu prototipus dažādām sabiedrības problēmām. Katram ir iespēja rušināt savu izvirzīto problemātiku deliģējumu ietvaros, taču sasniegt būtiskas pārmaiņas mēs varam vienīgi kopā.

Kā radās ideja par fonda PLECS izveidi?
Šodien reti kurš paustu viedokli, ka bērnunami ir vajadzīgi un bērni tajos jūtas gluži tāpat, kā mājās starp savējiem. Tomēr vēl pirms pāris gadiem tamlīdzīgi domāja daļa sabiedrības, un šie uzskati gāja roku rokā ar klusumu sabiedriskajā telpā – proti, par bērnunamiem vienkārši nerunāja, un, ja par kaut ko klusē, viss šķiet esam kārtībā.
Tad situācija mainījās – pateicoties raidījumu un rakstu sērijai “Sistēmas bērni”, atklājās bērnu aprūpes skaudrā realitāte. Bija daudz, par ko runāt – bērnunamos netrūka šokējošas vardarbības un vienaldzības – , bet vēl vairāk – ko risināt. Bija jāķeras pie darba, lai būtiski palielinātu adoptētāju, audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaitu un tādējādi radītu nosacījumus, lai bērni no degradējošās sistēmas tiktu ārā pēc iespējas ātrāk. Ar tādu mērķi par labdarības akcijā “Dod pieci” saziedotajiem līdzekļiem 2017. gada nogalē tapa atbalsta kustība (vēlāk tā pārtapa fondā) PLECS.

uploaded picture

Seminārs Rīgas un Pierīgas bāriņtiesām par PLECA sniegtajiem pakalpojumiem, sadarbību un kopīgiem mērķiem.  LNB korē, 2019.gada maijā.

Kā Jūs vērtējat, kādi ir biedrības lielākie panākumi, ar ko visvairāk lepojaties?

„Katram bērnam ģimeni” - tas mūsu izpratnē nav tikai sauklis bez seguma vai utopija, kuru nebūtu iespējams sasniegt. Drīzāk uz to būtu jālūkojas no pretējās puses - bērnunami ir pēckara laika palieka, un tie nekādā veidā neiet kopā ar izpratni par mūsdienīgu valsti un sabiedrību. Karš ir sen beidzies, un nebūtībā vajadzētu zust arī tā sekām! Uzskatām, ka esam daudz darījuši - gan radot un vadot procesus, kas palielina audžuģimeņu un citu uzņemošo ģimeņu skaitu, gan paši meklējot un atrodot bērniem mājas, gan atklājot patieso ainu un noņemot normālības birku bērnunamiem -, lai bērna nonākšana ģimenēs kļūtu par mērķi daudzām institūcijām, kas saistītas  ar ārpusģimenes aprūpi, un sabiedrībai kopumā.

Ja runājam konkrēti un faktos, no 1200 bērniem, kas pirms pāris gadiem atradās aprūpes iestādēs, bērnu skaits ir samazinājies līdz 700, savukārt, ar tiešu PLECA starpniecību, proti konkrētu bērnu iepazīstinot ar uzņemošo ģimeni – mājas atraduši vairāk nekā 100 bērni. Esam izveidojuši mentorprogrammu uzņemošajām ģimenēm, un tas nozīmē, ka tagad ikviena ģimene, kas kļuvusi par bērniņu bagātāka (gan audžuģimenes, gan arī adoptētāji, aizbildņi un viesģimenes), jebkurā diennakts laikā var bez maksas saņemt ārpusģimenes aprūpē pieredzējuša cilvēka atbalstu vai padomu gan saistībā ar ikdienas problēmsituācijām, gan saziņu ar institūcijām. Līdz šim tādu iespēju izmantojušas 100 ģimenes, kurās kopumā dzīvo 258 bērni, un mentoru atbalsta rezultātā ir krasi samazinājies aprūpes iestādē atdoto bērnu skaits. 
Paralēli ikdienas palīdzībai ģimenēm fonda speciālisti sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāja priekšlikumus un ieteikumus, kā pēc iespējas efektīvāk darboties ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, un tagad viņu skaits visā Latvijā ir sasniedzis jau sešpadsmit.
Daudz spēka un resursu PLECS turpina ieguldīt satikšanās pasākumos – pārgājienos un tematiskajos vakaros, kuros bērni no aprūpes iestādēm un potenciālie vecāki var cits citu iepazīt, kopīgi darbojoties. Iepriekšējā pieeja, kā tika organizēta bērnu un pieaugušo iepazīšanās, ir bijusi visai skarba un bērnam nesaudzīga – bērni ar uzņemošajām ģimenēm aci pret aci tikās aprūpes iestādēs, un, ja nākamā tikšanās reize nesekoja, viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka nav atzīti par gana vērtīgiem. Turpretī PLECA pasākumos bērni vienkārši labi pavada laiku, nepiedzīvojot atteikuma sāpes, un viņu domas par ģimenēm (ja gan vieni, gan otri izrādījuši savstarpēju ieinteresētību), ir galvenās, kas nosaka, vai nākamā tikšanās sekos vai arī ne.
Aptaujājot ģimenes, kas piedalījušās satikšanās pasākumos, kā arī speciālistus – bāriņtiesas un aprūpes iestādes – , PLECS ir veicis pētījumu un sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādājis vadlīnijas “Starpinstitucionālā sadarbība ģimeniskas vides nodrošināšanā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un labās prakses ieviešana” – praktiskus ieteikumus, kā jebkurai institūcijai, kuras atbildībā atrodas bērni, organizēt pasākumus, kas veicinātu viņu nonākšanu ģimenēs. To, ka tamlīdzīga – neformāla un bērniem draudzīga – pieeja ir efektīva, apliecina gan dalībnieku vērtējums, gan arī fakti: PLECA satikšanās pasākumos cits citu iepazinuši jau 165 bērni un 117 ģimenes.

uploaded picture

„Vecāku izglītības programmas”  treneru apmācības 2019.gada maijā Draugiem.lv telpās Rīgā.

Visu iepriekšminēto rezumējot, varētu teikt šādi: mēs sākām ar sekām – bērniem un tagad esam nonākuši pie galvenā: pie laimīgām ģimenēm, kurās bērni varētu atplaukt visā savā potenciālā. Šobrīd viens no PLECA galvenajiem darbības virzieniem ir “Vecāku izglītības programmas” (saīsinājumā: VIP) ieviešana. Tā ir praktiska, zinātniskajos pētījumos balstīta programma, kas ļauj vecākiem mērķtiecīgi apgūt gan zināšanas, gan prasmes un metodes, lai veidotu drošas un uzticībā balstītas attiecības - tādas, kādas mēs katrs vēlētos piedzīvot.

Kopš 2019. gada oktobra “Vecāku izglītības programma” tiek īstenota visā Latvijā kopumā 11 dažādās vietās: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Siguldā, Ādažos, Mārupē, Salacgrīvā, Jūrmalā, Valmierā un Ogrē. Šobrīd ir apmācīti 273 jaunie vecāki, kas piedalījušies 21 mācību grupā. Līdz ar ārkārtas situācijas ierobežojumu atcelšanu mācības turpināsim, drīz vien izlaidumu svinēs vēl 13 grupas, un kopumā VIP programmu būs apguvuši 457 vecāki. Projekta īstenošana par ziedotāju līdzekļiem tuvojas veiksmīgam noslēgumam! 
Kopš “Dod Pieci” labdarības maratona, kas bija vērsts uz vecāku izglītību, esam saņēmuši jau vairāk nekā 1600 pieteikumu. Par ziedotāju līdzekļiem varēsim apmācīt tikai 583 vecākus un, ņemot vērā, ka pieteikumu skaits vairākkārt pārsniedz mūsu iespējas nodrošināt bezmaksas grupas, meklējam citas iespējas, kā programmu padarīt pieejamu ikvienam vecākam Latvijā.

uploaded picture

PLECS mentorēto ģimeņu salidojums  Rīgā 2019.gada februārī.

Kā vecāki vērtē “Vecāku izglītības programmu?”
Saņemtās atsauksmes no absolventiem liecina, ka programma ne tikai piepilda, bet lielā mērā pat pārsniedz dalībnieku gaidas. Visvairāk vecāki novērtē tās praktisko pielietojamību un fokusu uz pašizziņu, kas ļauj izprast savas pagātnes saistību ar to, kā audzinām savus bērnus, un mainīt skatījumu uz to. Ikviens bērns vēlas būt saredzēts, sadzirdēts un novērtēts. “Vecāku izglītības programma” ļauj paskatīties uz sevi un savu pieredzi, sniedzot iespēju kļūt pieņemošākiem, empātiskākiem un emocionāli atvērtākiem pret savu bērnu un viņa vajadzībām.

Šeit lasāmas dažas no daudzajām vecāku atsauksmēm:
“Šie pieredze ir uzlabojusi manas attiecības gan ar sievu, gan dēlu. Esmu arī ļoti daudz uzzinājis par sevi. Neviens no mums nav perfekts, bet ikviens var kļūt labāks. Šī programma man tajā ir palīdzējusi, un ticu, ka palīdzēs arī Tev!”

“Šis ir vērtīgākais, ko līdz šim esmu lasījusi, dzirdējusi un mācījusies! Ja vien pievērsīsi lielu vērību, iegūsi gan praktiskus padomus, gan teorētiskus skaidrojumus un piedzīvosi acis atverošas atklāsmes”

“Man ir sajūta, ka ir noietais ceļas ir patiesi ļāvis man kļūt par labāku vecāku savam bērnam un par labāku cilvēku kopumā. Esmu pateicīga par šo iespēju, jo kursi atvēra man acis uz daudzām fundamentālām lietām, tostarp atspēkoja mītus par bērnu audzināšanu, kas diemžēl mūsu paaudzē un sabiedrībā ir dziļi iesakņojušies.”

Vairāk par programmu var uzzināt šeit.

Kādi ir biedrības nākotnes plāni?
PLECAM ir daudz ieceru un konkrētu mērķu. Galvenais: mēs vēlamies turpināt darbu pie preventīvām aktivitātēm, kas, lai arī deklaratīvi rakstītas dažādos memorandos un valsts stratēģijās, nereti tiek atstumtas malā vai netiek novērtētas pēc būtības,  - mēs vēlamies aktualizēt un īstenot bērnu un jauniešu mentālās veselības laicīgas diagnostikas un atbalsta pakalpojumu sniegšanas sistēmu. Tās ieviešana būtu tālredzīgs solis sabiedrības atveseļošanā un lielā mērā mazinātu nepieciešamību pēc aprūpes iestādēm nākotnē.
Turpināsim apmācīt vecākus un paplašināt programmas pieejamību un nepieciešamību arī pedagoģiskajā darbā. Vecāku izglītības programmu redzam kā svarīgu resursu arī riska ģimenēm, šķirtajiem pāriem un uzņemošajām ģimenēm.

Jūsu novēlējums “Biedru telpas” lasītājiem!
Mēs, PLECS, vēlam, lai Jums, kas lasāt šīs rindiņas, būtu iespēja pielikt savu roku, laiku, uzmanību un sirdsdegsmi tajā, lai kopīgiem spēkiem īstenotu pārmaiņas, kas kādam vai daudziem cilvēkiem uzlabotu dzīvi. Praktiski, emocionāli vai jēgpilni.
Un var gadīties - varbūt jauši, varbūt nejauši, ka šajā ceļā Jūs nonāksit pats pie sevis, un tas būs ne mazāk svarīgi par visu pārējo.


Lasiet interviju šeit: https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_fonds__plecs_61_.pdf