Biedru telpā - biedrība "Limbažu lauvas"
03.07.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” iepazīstinām ar vienu no tām. 

“Biedru telpā” – biedrības “Limbažu lauvas”,  valdes priekšsēdētāja Ilze Millere.


uploaded picture“Limbažu lauvas” ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus un atzīst statūtus. Biedrības nosaukums idejiski aizgūts no Limbažu pilsētas ģerboņa, kurā līdzīgi Rīgas pilsētas ģerbonim zem paceltajiem vārtu režģiem redzama lauvas galva - namsaimnieku simbols. Lauvu bronzas skulptūras, gan nesaistīti ar biedrību, mūsdienās ikvienam apskatāmas un aptaustāmas Jūras ielā, Limbažu vecpilsētā.


Kāda ir biedrības "Limbažu lauvas " dibināšanas vēsture?

Biedrība “Limbažu lauvas” dibināta 2008.gadā ar mērķi veicināt Limbažu un Limbažu novada cilvēku lokālpatriotismu, informētību un līdzdalību pilsētas un novada attīstībā, sekmēt Limbažu pilsētas un novada izaugsmi un attīstību, atbalstot vietējiem iedzīvotājiem un novadam nozīmīgas iniciatīvas visdažādākajās jomās, piemēram, sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā u.c., veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus, veicināt sabiedriskā labuma projektu īstenošanu un pozitīvās pārmaiņas, piesaistot  finansējumu no dažādiem avotiem.

uploaded picture

ESF projekta "ES un mana izvēle"  realizācijas laikā (foto: laikraksta "Auseklis"  arhīvs)


Kādi ir bijuši lielākie pagrieziena punkti biedrības attīstībā?

Lielākais pārbaudījums bija 2015. gadā, kad biedrība aktīvi izrādīja iniciatīvu aicinot Limbažu novada biedrības, uzņēmējus, organizācijas, iestādes un privātpersonas kļūt par biedrības biedriem, lai kopīgi realizētu nozīmīgas iniciatīvas un pretendētu uz sabiedrības virzītas vietējās rīcības grupas statusu Limbažu novada teritorijā. Sasniedzot vairāk kā 200 fizisku un juridisku personu atbalstu, diemžēl vai par laimi šis nebija bezprecedenta gadījums Latvijā un neviena rīcības grupa no jauna, kas nebija darbojusies iepriekšējā plānošanas periodā,  netika apstiprināta. 

uploaded picture

Brīdis no pilsētas skvēra sakopšanas talkas


Ar kādiem biedrības sasniegtajiem mērķiem, projektiem, Jūs esat visvairāk gandarīti?

Gandarījums ir par paliekošām vērtībām kultūras mantojumā, izglītībā un vides labiekārtošanā, kur izdevies piesaistīt finansējumu. Biedrības darbības laikā realizētas dažādas ieceres- vairāku grāmatu izdošana- krāsojamās grāmatas bērniem- “Izkrāso un iepazīsti senos Limbažus”, “Vecie Limbaži jautros nostāstos un anekdotēs”,  Bruno Plūmes grāmata “Ceļš uz Latviju”; organizētas izglītojošas nometnes bērniem un jauniešiem par vides izziņu, lībiešu kultūras mantojumu; darbība bijusi vērsta arī uz kultūras mantojuma saglabāšanu, piesaistot finansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai, biedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā un pilsonisko līdzdalību; jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā un jauniešu nodarbinātībā- Valsts aģentūras atbalsta pasākumā par "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā".

uploaded picture

Kultūras mantojums mazajiem limbažniekiem- krāsojamās grāmatas vāks "Izkrāso un iepazīsti senos Limbažus"


Kādas ir biedrības aktualitātes?

Šobrīd biedrībā ir pārdomu un izvērtēšanas laiks. 


Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties biedrībās?

Veids un iespēja kā efektīvi iesaistīties un risināt jautājumus, kas ir svarīgi ne tikai indivīdam, bet plašākai indivīdu kopai. Viedokļu apmaiņa un dažādība, kas dot iespēju jebkuru problēmu aplūkot un dažādiem rakursiem. Biedrībai kā juridiskai personai ir iespēja aktīvāk un efektīgāk piesaistīt finansējumu savu ideju realizācijai, tikt iesaistītai un pārstāvētai biedrībai prioritārās nozarēs. 


Jūsu novēlējums visiem "Biedru telpas" lasītājiem

Lokāli rīkojoties, domāt globāli un ilgtspējīgi.


Lasiet interviju šeit:https://nvo.lv/uploads/biedru_telpa_limbazu_lauvas__66_.pdf