Biedru telpā - biedrība "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs"
06.12.2019

“Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.


“Biedru telpas” viesis -  Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja līdzdirektors un valdes loceklis Nicholas Stancioff.


Biedrība Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs uploaded picture
Biedrība Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) savu darbību ir uzsācis jau 2012. gada augustā, un atrašanās vieta ir pats Rīgas centrs, kur uz katra stūra sastopama motivācija, drosme un degsme veikt darbus augstākajā līmenī. Īpašais nosaukums bieži ir mēles mežģis, tāpēc tas ikdienā tiek izrunāts kā ESEB.
Biedrība uzskata, ka labākais veids, kā garantēt, lai iedzīvotājiem būtu pieejami ilgi kalpojoši mājokļi, ir pārliecināties, ka katrai ieinteresētajai personai, sākot no valdības līdz mazākajam piegādātājam, ir tāds pats mērķis kā galvenajam labuma guvējam t.i. iedzīvotājam vai dzīvokļa īpašniekam.


Kāds impulss Jūs pamudināja izveidot biedrību „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”?

Motivēja apziņa, ka Latvijā un kaimiņu valstīs ir liela mājokļa krīze. Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945. gada līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Bieži vien tam iemesls ir gan ēku īpašnieku nepietiekamā izpratne par apsaimniekošanas jautājumiem, gan arī finansējuma trūkums lielākiem atjaunošanas darbiem.

Redzot renovācijas projektus, mēs sapratām, ka bieži iedzīvotāju tiesības nav ievērotas, kaut gan ir risinājums šīm krīzēm. Liela daļa iedzīvotāju neuzdrošinās pieņemt lēmumu renovēt savu ēku, jo nesaprot kopumā kā projekts tiek realizēts, un neuzticas būvēšanas uzņēmumiem.
ESEB tika dibināts kā biedrība, kura nodrošina visu ieinteresēto pušu intereses un iesaistās komunikācijā ar visām projekta realizēšanas iesaistītajām pusēm.


Kādas aktualitātes notiek organizācijā?

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja darbības mērķis ir būt iedzīvotāju aizstāvim, kā arī mediatoram. Strādājam, lai jautājumi tiktu risināti un apzināti, administrēt un padarīt efektīvāku iesaistīto pušu darbu, kā arī izglītot un apzināt Latvijas iedzīvotājus par savas dzīves vietas uzlabošanas iespējām, nepieciešamajām darbībām un ļaut redzēt pozitīvu rezultātu katru dienu. Lai nodrošinātu informācijas piekļuvi visām iedzīvotāju grupām, aktīvi uzturam dažādus sociālos portālus, kur pieejami aktuālākie jaunumi, publicējam informatīvos rakstus dažādu pilsētu novada avīzēs, piedalāmies semināros un konferencēs energoefektivitātes jautājumos, kā arī filmējamies dažādos raidījumos. Aizvadīto septiņu gadu laikā organizācija ir piedalījusies divos Eiropas Savienības projektos – “SUNShINE” un “Accelerate SUNShINE”, kas noteikti ir devis lielu pieredzi un zināšanas komunikācijā ar Latvijas iedzīvotājiem, pašvaldībām un dažādiem sadarbības partneriem. Projekta gaitā bija iespēja attīstīt risinājumus, ko piedāvā daudzdzīvokļu ēku problēmas risināšanai, kā arī iespējas iesaistīt arī publiskās ēkas un sākt vairāku ēku vienlaicīgu renovēšanu vairākās pilsētās.
Šobrīd sadarbojamies ar organizācijām citās valstīs, lai arī tur īstenotu cilvēku tiesību aizstāvēšanu uz kvalitatīvu mājokli, pielāgojot to lokālai likumdošanai un vajadzībām.
EPL (Energoefektivitātes palielināšanas līgums) jau realitātē  darbojās Polijā, Slovākijā, Austrijā un Bulgārijā.

uploaded picture uploaded picture

Projekta “Accelerate Sunshine” ietvaros atjaunotā māja Mastu ielā 8, Rīga             Atjaunotā māja Salaspilī, Daugavas ielā 2


Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?

1. No 2014. – 2015. gadam  dalība projektā “Big Gauja”;
2. No 2015. gada līdz 2020. gadam - dalība Eiropas Savienības projektos – SUNShINE, Accellerate SUNShINE un Fineergo-dom.


Kādus sabiedrības procesus, ar savu darbu, organizācija  vēlas mainīt sabiedrībā?

Biedrības mērķis, galvenokārt, ir garantēt iedzīvotājiem pieeju padarīt savus mājokļus labākus, drošākus, kvalitatīvākus un ilgāk kalpojošus. Sniegt zināšanas ne tikai iesaistītajām pusēm un sadarbības partneriem, bet pašiem labuma ieguvējiem - iedzīvotājiem, jo labāka ikdiena sākas no iedzīvotāja un vēlmes mainīt savu apkārtni! Mēs gribam mainīt cilvēku redzējumu, lai viņi atklāj, ka ir iespējams sniegt savai mājai otru dzīvi, uzlabot savas dzīves kvalitāti un vienlaicīgi rūpēties par vidi.


Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?

Nevalstiskās organizācijas sastāv no mērķtiecīgiem un zinošiem komandas pārstāvjiem, kas neatlaidīgi vēlās uzlabot un padarīt pieejamu ikvienu iedzīvotāja vēlmi, lai veicinātu labāku ikviena ikdienu. Zinām, ka cilvēks var daudz, bet atbalstu un zināšanām var vēl vairāk!
Iesaistīties nevalstiskajās organizācijās ir veids, kā cilvēks pats var uzņemties mainīt sabiedrībā pieņemtos uzskatus. Latvijā ir daudz nevalstisko organizāciju, kas sniedz iespēju katram izvēlēties kādā jomā darboties. Svarīgi ir ne tikai sapņot par labāku Latviju, bet arī darīt visu iespējamo, lai Latvija tāda taptu!


Vai Jums ir kāda cita svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?

Klimata pārmaiņas attiecās uz visiem. Nākotnes klimata izmaiņu prognozes visvairāk attiecās uz tiem, kas dzīvo līdzenumos tuvu zemākajam līmenim virs jūras līmeņa, kas līdz 2030. gadam paredz lielākos finanšu riskus un tā izmaksas pārsniegs 2 miljardus dolāru dienā – visa pasaulē.
Mēs saprotam, ka ir jāizstrādā ilgtspējīgi uzņēmējdarbības modeļi, kas sniegs ieguvumus sabiedrības un vides labā, un spēs nodrošinās pārbaudītu, ilgtspējīgu māju atjaunošanas procesu.


Interviju ar  biedrības Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja līdzdirektoru un valdes locekli Nicholas Stancioff lasiet ari šeit: https://nvo.lv/uploads/201912061325287158.pdf