Biedru telpā – bāreņu biedrība “Saules bērni”
30.08.2019

“Nevalstiskās organizācijas sniedz iespēja cilvēkam būt aktīvam viņam tīkamā jomā. Nenovērtējama ir arī tikšanās ar domu biedriem, ar kuriem kopā var manīt pasauli. Un es ticu, ka tā kļūs labāka! Mēs visi dzīvojam vienā pasaulē un vienā Latvijā! Mīlēsim, sargāsim  un būsim lepni par to!,” pārliecināta bāreņu biedrība “Saules bērni” valdes priekšsēdētāja Gunta Užane.  Interviju lasi šeit: https://nvo.lv/uploads/201908301419231722.pdf.
Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO sektorā.