Biedru telpā – bāreņu biedrība “Saules bērni”
30.08.2019

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.

"Biedru telpas" viesis – Bāreņu biedrība “Saules bērni” valdes priekšsēdētāja Gunta Užane.

Bāreņu biedrība “Saules bērni”
Bāreņu biedrība „Saules bērni” dibināta 2004.gadā, ar mērķi attīstīt bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, speciālo internātskolu audzēkņu zināšanas, iemaņas, attieksmes un vērtības, lai veicinātu viņu iespējas piedalīties demokrātiskos procesos, speciālo internātskolu audzēkņu integrētu sabiedrībā, kā arī sniegtu materiāla un morālo atbalstu.


Kāds impulss Jūs pamudināja izveidot Bāreņu biedrību “Saules bērni”? 
Pirms daudziem gadiem mani uzaicināja strādāt par grāmatvedi vienā nevalstiskā organizācijā. Līdz tam laikam  pieredzes sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām nebija. Un iepatikās.  Iestājos Latvijas Valsts universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, kurā radās lieliska domu biedru grupa un bāreņu biedrība “Saules bērni”.
 uploaded picture
Izlaidums Dzirciema speciālajā skolā šī gada pavasarī pirms apvienošanas ar Tukuma speciālo skolu


Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Sākoties pārskata gadam, sastādām plānoto aktivitāšu plānu. Vienmēr iekļaujam programmā latviešu tradicionālo gadskārtu rituālu svētkus. Nekad neaizmirstam sveikt jauniešus skolu izlaidumos, kā arī palīdzam piepildīt skolas somu. Būtiskas arī vasaras aktivitātes, kā, piemēram, Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums. Realizējam arī pilsoniskās sabiedrības attīstību veicinošas aktivitātes.


Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
Organizācijai ļoti nozīmīga bija sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršana.


Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Bāreņu biedrība "Saules bērni" darbojas labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Savā darbības pieredzē "Saules bērni" ir saskarušies, ka apstākļu sakritības vai iedzimtības dēļ bērni un jaunieši var nokļūt ārpusģimenes aprūpes institūcijā, kas var nest līdzi negatīvu pieredzi. Mācību apgūšana speciālās internātskolās vai arī jauniešu dienas centros, kuros bērni uzturas ar Sociālā dienesta nosūtījumu, tik un tā prasa gana daudz izdevumu no vecākiem. Tādēļ biedrība vēlas lūgt sabiedrību - būt atbildīgiem par saviem līdzcilvēkiem.


Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās? 
Ir dažāda virziena nevalstiskās organizācijas, kuras sniedz sabiedrībai būtisku pienesumu bērnu un jauniešu attīstībā. Piemēram, sporta organizācijas - iesaista jauniešus aktīvās brīvā laika nodarbībās,  mākslas organizācijas -  palīdz bērniem izkopt viņa vaļasprieku zīmējot un piedaloties māla apstrādes darbnīcās, kā arī organizācijas, kuras jauniešos veicina izpratni par pilsonisko aktivitāti.
Nevalstiskās organizācijas sniedz iespēja cilvēkam būt aktīvam viņam tīkamā jomā. Nenovērtējama ir arī tikšanās ar domu biedriem, ar kuriem kopā var manīt pasauli. Un es ticu, ka tā kļūs labāka! Mēs visi dzīvojam vienā pasaulē un vienā Latvijā! Mīlēsim, sargāsim  un būsim lepni par to!

uploaded picture

Izstādes apmeklējums Rīgas Skolēnu pilī "Rīgas skolas Latvijas simtgadē"


Interviju lasi šeit: https://nvo.lv/uploads/201908301419231722.pdf.