Biedru telpā - Alianses individuālais biedrs Mārtiņš Šteins
24.01.2020

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.


Šonedēļ “Biedru telpas” viesis – Alianses individuālais biedrs Mārtiņš Šteins.

Aicinājām Mārtiņu uz sarunu, lai iepazītos ar viņu tuvāk, kā arī noskaidrotu, kas viņu ir pamudinājis pievienoties Aliansei.


Kāds impulss Jūs pamudināja kļūt par Alianses biedru? uploaded picture
Par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru kļuvu 2019. gada vasarā, taču vairākus gadus esmu bijis citu biedrību pārstāvis Aliansē. Studiju laikā, 2012. un 2013. gadā arī strādāju Aliansē par informācijas koordinatoru, veidoju NVO ziņas un palīdzēju citos darbos. Kļuvu par Alianses biedru, jo Alianse ir Latvijas NVO sektora jumta organizācija, tās biedru vidū ir, manuprāt, Latvijas profesionālākās un sabiedrības attīstībai vajadzīgākās organizācijas un biedri, kas nenogurstoši velta laiku labākas Latvijas veidošanai. Būt Alianses biedru komandā ir liels gods!

Kāda Jums ikdienā ir saikne ar NVO sektoru?
Šobrīd esmu 13. Saeimas deputāts un NVO joma, tās attīstība, ir mani interesējošs jautājums. NVO ir tiešām nozīmīgs palīgs likumdošanas procesā. Tā es uzskatīju pirms kļuvu par deputātu, jo darbojos NVO sektorā, un tā es uzskatu, strādājot Saeimā. NVO sektors ir vide, kurā darbojoties es gūstu prieku, pieredzi un profesionālas iemaņas. Mana saikne ir arī sekošana līdzi daudzu NVO attīstībai un aktualitātēm, jo jau daudzus gadus, savu iespēju robežās, regulāri ziedoju nevalstiskajām organizācijām mazākas un lielākas summas, un cenšos to nepārtraukt darīt, jo zinu no pieredzes, ka daudzas lietas var izdarīt gan pa desmit eiro, gan simts eiro ziedojumu. Lai arī Saeimā ir ļoti liela slodze, neesmu pārtraucis darbošanos NVO, ziedošanu un sekošanu līdzi, kā arī labprāt tiekos ar NVO pārstāvjiem, pārrunājot dažādus jautājumus.


Kā Jūs nokļuvāt NVO sektorā?
Pirms deviņiem gadiem Amatas novada Nītaurē kopā ar citiem jauniešiem dibināju biedrību “Jauniešu organizācija “Nītaureņi””, kas joprojām pulcē aktīvus cilvēkus visos vecumos un organizē sabiedriski aktīvu ikdienas dzīvi Nītaurē un citur novadā, kā arī šur tur Latvijā. Vēlākos gados esmu bijis biedrs,  vai kā citādi darbojies vairākās NVO, tostarp tādās, kas Latvijā plaši zināmas kā biedrībā “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrībā “Rīgas Latviešu biedrība”, fondā “Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds”, biedrībā “Sabiedrība par atklātību – Delna”, reliģiskā organizācijā “Nītaures evaņģēliski luteriskā draudze”, biedrībā “Latvijas Jaunatnes padome”, biedrībā “Biznesa efektivitātes asociācija”, biedrībā “Neatkarīgā izglītības biedrība”, kā arī biedrībā ASV “Ņūdžersijas Latviešu biedrībā”. Un tās noteikti nav visas. Kā ar savas biedrības dibināšanu sāku savu ceļu NVO sektorā, tā to joprojām turpinu.
 

uploaded picture
Kopā ar “Nītaureņu” aktīvistiem, kas veidoja projektu “Nītaures likteņstāsti”. Projekts turpinās joprojām un ir man  sirdij ļoti mīļš, jo tas ir vietējās kopienas izpētes projekts.


Kāds ir Jūsu lielākais ieguvums darbojoties NVO?
Darbojoties NVO, kas sniedz labumu vietējai kopienai vai plašākai sabiedrībai, es palīdzu augt Latvijai. Un tas ir lielākais ieguvums. Mana pārliecība ir tāda, ka katram cilvēkam būtu daļa sava laika jāziedo kādam sabiedriskā labuma mērķim, un darbošanās nevalstiskajās organizācijās ir mans ieguldījums gan Latvijas, gan arī savas personiskās izaugsmes veicināšanā. Mani iedvesmo cilvēki, kas dara labas lietas, un tāpēc gribas to darīt arī pašam.


Kādu Jūs saredzat NVO vidi Latvijā?
NVO vide Latvijā ir ļoti daudzveidīga, dinamiska, tajā visu laiku ir pārmaiņas. Tās pienesums Latvijas kopējā izaugsmē ir nepietiekami novērtēts. Es gribētu redzēt tādu NVO vidi Latvijā, kurai ir spēcīgs interešu aizstāvis valsts pārvaldes pusē un spēcīgas interešu aizstāvības komandas paša sektora pusē, kuras savā starpā spēj diskutēt un vienoties par priekšlikumiem kopējā sektora attīstības vārdā. Es gribētu redzēt tādu NVO vidi, kura tiek atbalstīta ar daudzveidīgām valsts atbalsta programmām un pietiekamu valsts finansējumu, un ārējo finanšu instrumentu iespējām. Es gribētu redzēt tādu NVO vidi, kuru plaši atbalsta sabiedrība gan ar brīvprātīgo darbu, gan ziedojumiem organizāciju darbības nodrošināšanai. Es gribētu redzēt NVO vidi, kuras iekšienē nav tādu spēlētāju, kuri šo mehānismu izmanto nelikumīgām darbībām, radot reputācijas riskus visai NVO videi. Un, ja NVO vides attīstības vārdā, aktīva sadarbība un diskusijas starp sektoru un valsts pārvaldi notiktu efektīvos līdzdalības veidos, tad mēs tuvotos izcilam NVO vides stāvoklim! Es tiešām ticu, ka šīs lietas nav tikai sapnis. Tās var īstenot, ja grib!

uploaded picture

No kreisās: Rasma Pīpiķe, Mārtiņš Šteins un Inta Šimanska. 

Foto no 2012. gada, kad  es kā eLPA darbinieks pirmo reizi mūžā  devos darba komandējumā kopā ar kolēģiem uz Baltijas jūras NVO forumu Berlīnē, Vācijā.

Jūsuprāt, kāpēc sabiedrībai ir jāiesaistās nevalstiskajās organizācijās?
Latvijas valsts neradās tukšā vietā. Latvijas valsts simtgades norises parādījušas to ceļu, kā Latvija izveidojās, un kāda tā ir šodien. Man šķiet, ka Valsts simtgades svinību ietvaros minētais vēstījums „ES ESMU LATVIJA”, kas atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un, kopā ar jauno paaudzi,  liek pamatus rītdienai – tā arī ir mana atbilde, kāpēc jāiesaistās. Darot, iesaistoties mēs varam stiprināt Latviju, stiprināt sevi. Iesaistīšanās tieši nevalstiskajās organizācijās īpaši veicina pašorganizēšanos, bet tāpat - tā ir tikai forma, kas var nākotnē mainīties, un tāpēc svarīgs ir cilvēks, kurš vēlas savas idejas realizēt kopā ar citiem un sniegt labumu mazākam vai lielākam cilvēku skaitam, kopienai vai valstij. Gribas vēlēt, lai mums visu laiku ir tādi cilvēki!

uploaded picture

“Augstāk lido tie, kas spēcīgi atsperas pret zemi” tā mani “Nītaureņu” kolēģi sveica vienā no organizācijas jubilejām. Šis teiciens joprojām simpatizē.


Jūsu pamudinājums tiem, kas vēlas iesaistīties NVO, bet vēl  šaubās!
NVO ir līdzeklis vai mehānisms, kas palīdz veicināt vēlmi līdzdarboties sabiedriskās norisēs vai palīdz realizēt idejas. Tieši tik vienkārši! Ja ir vēlme līdzdarboties vai idejas, kuras gribas realizēt, tad šo līdzekli vai mehānismu vajag izmantot! Un Latvijā mums ir milzīga izvēle kļūt par biedru vai kļūt par brīvprātīgo tūkstošos organizāciju! Vajag tikai sākt!


Interviju ar Mārtiņu Šteinu lasiet šeit: https://nvo.lv/uploads/202001241136235444.pdf