Biedru kopsapulces var organizēt attālināti
13.03.2020

Līdz ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, vairākas organizācijas ir vērsušās pie Latvijas Pilsoniskās alianses pēc padoma, kā organizēt biedru kopsapulces, jo neatkarīgi no situācijas, biedrībām un nodibinājumiem līdz 31.martam ir jāiesniedz gada pārskati. Lai ievērotu ekspertu sniegtās rekomendācijas Covid-19 izplatības ierobežošanai, aicinām nevalstiskās organizācijas izmantot digitālās iespējas un organizēt biedru kopsapulces attālināti.
Tieslietu ministrija skaidro, ka Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktā klātbūtne var tikt nodrošināta attālināti, piedaloties sapulcē ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. Būtiski, lai platforma nodrošina biedriem iespēju izteikt viedokli un balsot. Ar Tieslietu ministrijas skaidrojumu 2017.gadā var iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_tiesibam_sasaukt_biedru_sapulces_attalinati.pdf.