Augusta Memoranda īstenošanas padomes sēdē skatītie jautājumi
30.08.2019

28. augustā notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Tajā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks informēja par Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes progresu. Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta pārstāve Inese Kušķe informēja par Latvijas 3. nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna izpildi un jaunā atvērtās pārvaldības plāna 2020.-2021. gadiem izstrādi (ar prezentāciju var iepazīties šeit).
Pēc nevalstisko organizāciju lūguma iepriekšējā sēdē, Finanšu ministrija Memoranda padomes sēdē ziņoja par valsts budžetu 2020. gadam (ar prezentāciju var iepazīties šeit). Kā iepriekš informējām, Memoranda padome NVO pārstāvji izstrādāja un nosūtīja trīs prioritātes, kuras aicināja 2020.gada budžetā paredzēt papildus finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai:
1. īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus resursus vismaz 1,5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā;
2. rast iespēju paredzēt finansējuma piešķīrumu Memoranda padomes jaunā modeļa ieviešanai 116 000 eiro apmērā;
3. Latvijā radikāli mainīt iepriekšējo ziedošanas sistēmu juridiskajām personām, radīt motivējošu sistēmu privātpersonu ziedojumiem. Šo nostāju Zaiga Pūce pausta 27.augusta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.
Tieslietu ministrija un Finanšu izlūkošanas dienests iepazīstināja ar ziņojuma “Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski” secinājumiem. (ar prezentāciju var iepazīties šeit). Tieslietu ministrija norādīja, ka biedrošanos brīvība NVO nostiprināta Satversmē, publiskās pārvaldes attieksmē pamatā jāpastāv ģenerāla prezumpcija “par labu” NVO darbībai, kamēr nav pierādīts citādi, kā arī to, ka organizācijas var brīvi meklēt, saņemt un izmantot valsts, ārvalstu vai starptautiskos finanšu, materiālos un cilvēkresursus savu darbību veikšanai. Savukārt Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa norādīja uz riskiem, kā NVO var tikt izmantotas ļaunprātīgi. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga prezentēja nevalstiskā sektora statistiku, tai skaitā datus par finanšu plūsmām, parādot, ka minētie riski varētu attiekties uz samērā šauru grupu organizāciju, un nodokļu atvieglojumi sektoram nav unikāli – tie attiecas arī uz citām juridiskām personām, kas liecina par to, ka nevar attiecināt šādus riskus tikai un vienīgi uz nevalstiskajām organizācijām. Nākamā sēde – 25. septembrī, plkst. 11:00.