Atvērtās pārvaldības rīcības plāna iesaistīto pušu tikšanās
13.03.2020

12.martā notika Latvijas Ceturtā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2020.-2021.gadam īstenošanas iesaistīto pušu tikšanās. Rīcības plāna mērķis ir veicināt atvērtās pārvaldības vērtību – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības, tajā skaitā izmantojot digitalizāciju un inovāciju, – iedzīvināšanu Latvijā. Rīcības plānā iekļautas sešas apņemšanās jeb rīcības virzieni: 

1. Publisko iepirkumu un līgumu atklātība.
2. Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana.
3. Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība.
4. Atvērta pārvaldība pašvaldībās.
5. Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā.
6. Korupcijas novēršanas pasākumi.

Tikšanās laikā iesaistītās puses diskutēja par katras apņemšanās īstenošanas plānu, tostarp precizējot atbildības sadalījumu par konkrētu pasākumu īstenošanu, kā arī sadarbības un savstarpējās komunikācijas nosacījumiem.
Latvijas Pilsoniskā alianse būs iesaistīta vairāku apņemšanos ieviešanā: Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība, Atvērtā pārvaldība pašvaldībās, Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā.