Aptauja: vai zini, kāds ir Tavs līdzdalības potenciāls?
06.09.2019

Pilsoniskās līdzdalības potenciāla mērīšanai Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādāja tiešsaistes aptaujas anketu ar 12 jautājumiem par pilsonisko aktivitāti un līdzdalības veidiem. Mērījums ir dalījums līdzdalības tipos, kas tiek aprēķināti pēc Latvijas Pilsoniskās alianses pētnieku izstrādātās metodoloģijas. Līdzdalības portreta tipi: Aktīvais censonis, Slavējams mērenais aktīvists un Kūtrais aktīvists. Portrets tiek aprēķināts pēc punktu skaita katrā jautājumā.
Pilsoniskās līdzdalības potenciāls ir Tavas pilsoniskās līdzdalības mērījums, kas parāda Tavu līdzdalības pakāpi 11 līdzdalības veidos. Šie līdzdalības veidi ir: brīvprātīgais darbs, balsošana vēlēšanās, ziedošana, biedrošanās, dalība kampaņās, interešu aizstāvība, piedalīšanās atbalsta aktivitātes, ētiskā patērniecība, piedalīšanās vietēja mēroga pārvaldē, iesaistīšanās sabiedriski derīgajās aktivitātēs un iesaistīšanās publiskajās diskusijās.
Aptaujas pamatā ir anketa, kas uzkrāj datus no visiem respondentiem, tāpēc var aprēķināt kopīgo Latvijas iedzīvotāju sabiedrības līdzdalības indeksu. Tajā pat laikā visi, kas aizpilda aptauju, projekta noslēguma varēs redzēt savu pilsoniskās līdzdalības indeksu kopsakarā ar citu Latvijas iedzīvotāju indeksiem dzimuma, reģiona, izglītības un vecumgrupas kontekstā.
Noskaidro savu līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes līmeni un uzzini, kā vari pilnveidoties, un būt vēl aktīvākam pilsonim.

Aptauja “Sabiedrības līdzdalības portrets“ ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aptaujas ”Sabiedrības līdzdalības portrets“ saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.