Aptauja par sabiedrības iesaisti pašvaldību iepirkumu uzraudzībā
03.07.2020

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju veic aptauju par iespējām un izaicinājumiem, kas saistīti ar sabiedrības iesaisti pašvaldību iepirkumu uzraudzībā. Aptaujā tiek aicināts piedalīties pašvaldību speciālistus un NVO pārstāvjus. Aptaujas rezultāti palīdzēs izvērtēt, kā veiksmīgāk  īstenot Atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2020.-2021. gadam ietverto valdības apņemšanos sekmēt lielāku atklātību par publiskajiem iepirkumiem. 

Aptauja pašvaldību speciālistiem. Aptauja NVO pārstāvjiem

Dalība aptaujā ir anonīma (atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā); aptaujas aizpildīšanas laiks līdz 10 minūtēm.