Apmācības pilnveidoja NVO sektora līderu interešu aizstāvības darba efektivitāti
04.10.2019

3.oktobrī domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā Alianse organizēja vienas dienas apmācībām “Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām klauvēt?”
Tajā NVO pārstāvji apguva interešu aizstāvēšanu Saeimā, detalizētāk iepazīstot likumdošanas procesu, tā organizēšanu, iesaistītās puses un līdzdarbības iespējas, kā arī uzzināja ļoti praktiskus ieteikumus par to, kā atšķiras dažādu komisiju darbs un kādi ir riskantākie interešu aizstāvības paņēmieni.
Apmācību ietvaros organizāciju pārstāvji veica arī praktiskus uzdevumus, izstrādājot interešu aizstāvības plānu organizācijai svarīgā jautājumā. Praktiskajā darbā savu atbalstu sniedza Providus vadošās pētnieces Iveta Kažoka un Līga Stafecka, kā arī jurists un Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr.iur. Edvīns Danovskis, kuram ir ievērojama pieredze likumdošanas darbā Saeimā.
Apmācības bija balstītas uz praktisko pieredzi, ko PROVIDUS uzkrājusi daudzu gadu garumā, gan arī apzinot daudzu citu NVO pieredzi, Saeimas deputātu, Saeimas komisiju pārstāvju ieteikumus. Apmācības veidotas tā, lai pilnveidotu NVO sektora līderu interešu aizstāvības darba efektivitāti un profesionalitāti.

Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības NVO līderiem” (Thematical workshops for NGO leaders)” īstenošanai”.