Aktuālā situācija NVO, saistībā ar Covid-19 radīto krīzi
22.05.2020

Aicinām NVO piedalīties aptaujās, lai mēs turpinātu apzināt šī brīža aktuālo situāciju sektorā un gūtu priekšstatu par konkrētu atbalsta mehānismu nepieciešamību, saistībā ar Covid-19 izraisītās krīzes seku novēršanu.

• Aptauja par projektu, deleģējumu un citu finansēšanas līgumiem, kur, neskatoties uz Saeimas lēmumu, ka ir iespējama elastība un dīkstāves izmaksas, atsaka atbalstīt aktivitātes - aptauja pieejama šeit.
• Aptauja par potenciālajiem atbalsta mehānismiem pēc-krīzes periodā, aptauja pieejama šeit

Paldies par jūsu atsaucību! Iegūtā informācija apkopotā veidā tiks izmantota sarunās ar atbildīgajām iestādēm.