Aktīvi tiek diskutēts par *Brīvprātīgā darba likumu
06.03.2020

3. martā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalījās pirmajā darba grupas sēde, kurā tika diskutēts par Brīvprātīgā darba likumu. Darba grupas sastāvā ir Saeimas deputāti, taču sēdē piedalījās arī Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, kā arī  eksperti no NVO: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas skauti un gaidas, Latvijas Jaunatnes padome. 

Darba grupas mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba veikšanu Latvijā un veikt uzlabojumus Brīvprātīgā darba likumā. Visi darba grupas dalībnieki vienprātīgi apliecināja, ka izmaiņām ir jāveicina brīvprātīgais darbs un izmaiņas nedrīkst būt birokrātiskas brīvprātīgā darba veicējiem. Tika iezīmētas arī dažādas nepilnības kā, piemēram, trūkst visaptveroša pētījuma par jomu; nav skaidru motivēšanas instrumentu no valsts puses brīvprātīgā darba organizētājiem, veicinot plašāku brīvprātīgo kustības attīstību; ES fondu finansējums brīvprātīgajam darbam šobrīd nav piesaistāms, jo atbildīgajām institūcijām brīvprātīgā darba veicināšana nav noteikta kā funkcija u.c. jautājumi. 

Plānots, ka darba grupa likumprojektu izstrādās līdz 2020. gada jūnijam, līdz tam laikam regulāri tiekoties un izdiskutējot problēmjautājumus un iespējamos risinājumus. Latvijas Pilsoniskā alianse vērsa uzmanību, ka nevalstiskās organizācijas par likuma normām un to piemērošanas prakses problemātiku Saeimu un ministrijas informēja jau 2017.gadā, taču darbs pie brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma uzlabojumiem netika veikti, tādēļ novērtē šādu deputātu iniciatīvu. LPA atkārtoti nosūtīja 2017.gadā apkopotos NVO viedokļus, kā arī apņemas iesaistīties darba grupas darbā, sniedzot aktuālo informāciju un priekšlikumus kā sistemātiski veicināt brīvprātīgā darba kustību Latvijā. Tāpēc vēlamies aicināt visus brīvprātīgā darba veicējus un organizatorus sniegt ieteikumus un priekšlikumus brīvprātīgā darba regulējuma uzlabošanai - rakstot mums uz alianse@nvo.lv
*Brīvprātīgā darba likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas nolūka. Plašāk ar Brīvprātīgā darba likumu iespējams iepazīties šeit.