Aicinām pašvaldību darbiniekus aizpildīt anketu!
22.05.2020

Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavojusi aptauju pašvaldībām par plānotajiem projektu konkursiem (jauniem) nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju iniciatīvām un vietējo kopienu aktivitātēm, lai apzinātu, kādus atbalsta mehānismus iedzīvotāju iniciatīvām pašvaldības paredzējušas īstenot 2020.gada otrajā pusē, t.sk, projektu konkursi, kuru aktivitāšu īstenošana noritēs arī 2021.gada ietvaros un no 2021.gada budžeta.

Aicinām ar anketu dalīties,ka tā sasniegtu tos pašvaldības darbiniekus,kuri stādā ar pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju jautājumiem!

Aptaujas anketa pieejama šeit.

Anketas aizpildīšana var prasīt līdz 15 minūtēm.