Aicinām iepazīties ar pārskatu par pilsoniskās sabiedrības atbalsta starptautisko praksi
25.10.2019

Latvijas Pilsoniskā alianse 2019.gada rudenī veica nevalstisko organizāciju aptauju, ar mērķi izpētīt citu valstu piemērus, kā tiek atbalstīta pilsoniskā sabiedrība. Ar aptaujas palīdzību tika apkopoti 17 dažādu valstu prakses pilsoniskās sabiedrības atbalstam no Austrijas, Bulgārijas, Dānijas, Etiopijas, Gvatemalas, Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Maltas, Moldovas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas.

Apkopotajā pārskatā ir ņemti kvalitatīvie dati no aptaujas, kā arī sekundārie dati no dažādiem respondentu minētajiem avotiem un no LPA pieejamajiem pētījumiem. Aptauja atklāja, ka piemēram, “procentuālās filantropijas” sistēmas pastāv vairākās no respondentu pārstāvētajām valstīm, bet tās ir gana atšķirīgas, parādot katras valsts pieeju šim atbalsta veidam. Tāpat pārskata var uzzināt par dažādiem nodokļu atvieglojumiem, ja ziedo nevalstiskajām organizācijām vai arī citiem nodokļu atvieglojumiem, kuri attiecas uz nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Islandē NVO nemaksā mantojuma nodokli. Pārskats ir pieejams latviešu un angļu valodās.


Ar pētījumu latviešu valodā aicinām iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/201910251230154953.pdf

Ar pētījumu angļu valodā aicinām iepazīties šeit: https://nvo.lv/uploads/201910281102465990.pdf


Pārskatu apkopoja biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”