Aicinām aizpildīt Ziedotāju aptauju!
10.02.2020

Latvijas Republikas Finanšu ministrija izveidojusi aptauju, ar mērķi uzlabot sabiedriskā labuma organizāciju atskaišu formas, pieprasot no organizācijām tikai jēgpilnu informāciju un mazinot administratīvo slogu, tādējādi, veicinot sabiedriskā labuma attīstību. Šajā procesā ir svarīgi apzināt ziedotāju viedokli par to, kas viņiem ziedojot ir svarīgs.


Aicinām iesaistīties un līdz 13.februārim sniegt informāciju par Jūsu personīgo pieredzi ziedojot - aptauja ir adresēta tieši organizāciju ziedotajiem.


Aptaujas anketa ir anonīma un tās aizpildīšana prasa aptuveni 10 minūtes. Aptauju var atrast šeit

Paldies par veltīto laiku un ieguldījumu sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanā!