Aicina aizpildīt anketu par ES Pamattiesību hartas izmantošanu un īstenošanu
30.08.2019

Fundamental Rights Platform  (FRA) aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijām aizpildīt anketu par ES Pamattiesību hartas izmantošanu un īstenošanu līdz 6. septembrim. Dati tiks izplatīti tikai apkopotā veidā.
Jūs palīdzēsiet FRA gūt labāku ieskatu par hartas lietojamību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju vajadzībām. Viedoklis tiks izmantots svarīgākajos pasākumos piemēram, Eiropas Komisijas pasākumā par hartu, kas notiks novembrī, kā arī nākamā 2020. gada FRA Pamattiesību ziņojuma sadaļā par Pamattiesību hartu.